COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

MARITIEME EN TRANSPORTSECTOR

Astrea’s advocaten hebben een jarenlange ervaring met en expertise in de maritieme en transportsector. In een open markt als de Belgische en met één van de grootste havens van Europa in de nabijheid is transport, en in het bijzonder maritiem transport, onmiskenbaar een pijler van de economie.

De maritieme sector wordt in België gekenmerkt door een samenspel van rederijen, bevrachters, wegtransporteurs, naties, expediteurs, terminal operators, stuwadoors, traders, brokers, verzekeraars en handelaars. Samen zijn zij, in de haven van Antwerpen alleen al, goed voor 60.000 arbeidsplaatsen. Deze sector heeft een uitermate internationaal karakter, met anderzijds een aantal zeer specifieke kenmerken en regels, samenwerkingsvormen en vaste gebruiken die voor buitenstaanders vaak moeilijk te doorgronden zijn.

De opkomst van China als grootste economie (met momenteel zeven van de tien grootste havens ter wereld), economische trends met onmiddellijke gevolgen voor de vrachten- en scheepsbouwmarkt, en andere wereldwijde ontwikkelingen zorgen ervoor dat de maritieme sector steeds in beweging is. Dat betekent dat de vinger voortdurend aan de pols moet gehouden worden.

Ons team biedt haar diensten aan vanuit verschillende juridische disciplines. Deze geïntegreerde aanpak levert pragmatische oplossingen op voor de meest complexe problemen in de maritieme en transportsector.

Onze cliënten zijn belangrijke rederijen, scheepsbouwers, banken, verzekeringsmaatschappijen en -experts, P&I vertegenwoordigers, bevrachters, vervoerders, expediteurs, naties,  andere logistieke dienstverleners en hun opdrachtgevers, en leveranciers en handelaars in grondstoffen.

De diepgaande sectorspecifieke kennis die de advocaten van Astrea hebben opgebouwd stelt hen ook in staat om alle nieuwe ontwikkelingen in deze dynamische sector die constant in beweging is op de voet te volgen en te begrijpen.

Transacties

Advies in verband met de oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen, strategische allianties, fusies en overnames en financieringen van scheepvaart-, transport- en logistieke dienstverleningsbedrijven, enz. Advies inzake de verkoop, aankoop en financiering van schepen en vliegtuigen, de bouw van schepen, enz.

Zeerecht en transportrecht

Advies rond zeerecht en transportrecht (onder meer wegvervoer, binnenvaart, containervervoer), charterpartijen, transportdocumentatie, opslag, distributie, expeditie, scheepsagentuur en andere logistieke diensten.

Beslag en executie

We leggen beslag op roerend en onroerend goed, op scheên en op bunkers. Revindicaties, pandverzilvering, voorrechten en hypotheken, behoren tot onze dagelijkse praktijk.

Logistieke dienstverlening

Advies rond het opstellen van al dan niet met transport gecombineerde logistieke dienstverleningscontracten, warehousingcontracten, logistieke technologiecontracten en algemene voorwaarden. Advies inzake aansprakelijkheid, schades, nakoming van logistieke contracten en onbetaalde facturen…

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Advies inzake averijvorderingen,  ladingschade in alle vervoersmodi (maritiem vervoer, weg-, spoor- en luchtvervoer, binnenvaart), gemene averij, casco claims – aanvaringen, schadevaringen en transportverzekering.

Vastgoed en milieurecht

Advies inzake milieurisico’s, welzijn en veiligheid (bv. regelgeving inzake gevaarlijke en afvaltransporten). Wij adviseren omtrent concessies in het havengebied.

Regelgeving

Advies inzake de toepasselijke regelgeving in de maritieme sector  (bv. registratie van schepen en vliegtuigen, overheidsinspecties, internationale regelgeving) en de relaties met de bevoegde autoriteiten zoals de havenautoriteiten.

Arbeidsrecht

Advies inzake dagdagelijkse en sectorspecifieke (bv. statuut van havenarbeiders) arbeidsrechtelijke vragen, collectieve ontslagen, onderhandelingen omtrent sociale plannen met vakbonden, overdrachten van personeel, enz. in de maritieme en transportsector. Wij zijn reeds opgetreden naar aanleiding van stakingen in de haven en teneinde blokkades op te heffen.

Reorganisatie en herstructurering

Doorheen de financiële crisis hebben wij bedrijven uit de maritieme en transportsector bijgestaan met reorganisaties, herstructureringen, schuldherschikkingen en insolventievragen.

Douane

Advies inzake betwistingen met de administratie der douane en accijnzen (waardegeschillen, oorsprongscertificaten, intracommunautair vervoer en niet aanzuivering T1 documenten) en inzake geschillen tussen douaneagenten en hun opdrachtgevers.

Geschillenbeslechting

Wij behartigen de belangen van onze cliënten voor de gewone, administratieve, scheidsrechterlijke en internationale hoven en rechtbanken, zowel in België als in het buitenland. Deze geschillen betreffen het specifiek maritiem en transportrecht maar ook verbintenissen en commerciële contracten van alle aard, huur en handelshuur, vennootschapsrechtelijke geschillen, internationale handel (internationale koop-verkoop, handelsagenturen, enz.), inning van facturen en incasso in de maritieme en transportsector.

Onze nauwe contacten met vooraanstaande buitenlandse advocatenkantoren, stellen ons in staat een efficiënt, kwalitatief hoogstaand beheer van grensoverschrijdende zaken te kunnen aanbieden.

Benieuwd of we ook u kunnen verder helpen? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.

MARITIEME EN TRANSPORTSECTOR

Astrea’s advocaten hebben een jarenlange ervaring met en expertise in de maritieme en transportsector. In een open markt als de Belgische en met één van de grootste havens van Europa in de nabijheid is transport, en in het bijzonder maritiem transport, onmiskenbaar een pijler van de economie.

De maritieme sector wordt in België gekenmerkt door een samenspel van rederijen, bevrachters, wegtransporteurs, naties, expediteurs, terminal operators, stuwadoors, traders, brokers, verzekeraars en handelaars. Samen zijn zij, in de haven van Antwerpen alleen al, goed voor 60.000 arbeidsplaatsen. Deze sector heeft een uitermate internationaal karakter, met anderzijds een aantal zeer specifieke kenmerken en regels, samenwerkingsvormen en vaste gebruiken die voor buitenstaanders vaak moeilijk te doorgronden zijn.

De opkomst van China als grootste economie (met momenteel zeven van de tien grootste havens ter wereld), economische trends met onmiddellijke gevolgen voor de vrachten- en scheepsbouwmarkt, en andere wereldwijde ontwikkelingen zorgen ervoor dat de maritieme sector steeds in beweging is. Dat betekent dat de vinger voortdurend aan de pols moet gehouden worden.

Ons team biedt haar diensten aan vanuit verschillende juridische disciplines. Deze geïntegreerde aanpak levert pragmatische oplossingen op voor de meest complexe problemen in de maritieme en transportsector.

Onze cliënten zijn belangrijke rederijen, scheepsbouwers, banken, verzekeringsmaatschappijen en -experts, P&I vertegenwoordigers, bevrachters, vervoerders, expediteurs, naties,  andere logistieke dienstverleners en hun opdrachtgevers, en leveranciers en handelaars in grondstoffen.

De diepgaande sectorspecifieke kennis die de advocaten van Astrea hebben opgebouwd stelt hen ook in staat om alle nieuwe ontwikkelingen in deze dynamische sector die constant in beweging is op de voet te volgen en te begrijpen.

Transacties

Advies in verband met de oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen, strategische allianties, fusies en overnames en financieringen van scheepvaart-, transport- en logistieke dienstverleningsbedrijven, enz. Advies inzake de verkoop, aankoop en financiering van schepen en vliegtuigen, de bouw van schepen, enz.

Zeerecht en transportrecht

Advies rond zeerecht en transportrecht (onder meer wegvervoer, binnenvaart, containervervoer), charterpartijen, transportdocumentatie, opslag, distributie, expeditie, scheepsagentuur en andere logistieke diensten.

Beslag en executie

We leggen beslag op roerend en onroerend goed, op scheên en op bunkers. Revindicaties, pandverzilvering, voorrechten en hypotheken, behoren tot onze dagelijkse praktijk.

Logistieke dienstverlening

Advies rond het opstellen van al dan niet met transport gecombineerde logistieke dienstverleningscontracten, warehousingcontracten, logistieke technologiecontracten en algemene voorwaarden. Advies inzake aansprakelijkheid, schades, nakoming van logistieke contracten en onbetaalde facturen…

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Advies inzake averijvorderingen,  ladingschade in alle vervoersmodi (maritiem vervoer, weg-, spoor- en luchtvervoer, binnenvaart), gemene averij, casco claims – aanvaringen, schadevaringen en transportverzekering.

Vastgoed en milieurecht

Advies inzake milieurisico’s, welzijn en veiligheid (bv. regelgeving inzake gevaarlijke en afvaltransporten). Wij adviseren omtrent concessies in het havengebied.

Regelgeving

Advies inzake de toepasselijke regelgeving in de maritieme sector  (bv. registratie van schepen en vliegtuigen, overheidsinspecties, internationale regelgeving) en de relaties met de bevoegde autoriteiten zoals de havenautoriteiten.

Arbeidsrecht

Advies inzake dagdagelijkse en sectorspecifieke (bv. statuut van havenarbeiders) arbeidsrechtelijke vragen, collectieve ontslagen, onderhandelingen omtrent sociale plannen met vakbonden, overdrachten van personeel, enz. in de maritieme en transportsector. Wij zijn reeds opgetreden naar aanleiding van stakingen in de haven en teneinde blokkades op te heffen.

Reorganisatie en herstructurering

Doorheen de financiële crisis hebben wij bedrijven uit de maritieme en transportsector bijgestaan met reorganisaties, herstructureringen, schuldherschikkingen en insolventievragen.

Douane

Advies inzake betwistingen met de administratie der douane en accijnzen (waardegeschillen, oorsprongscertificaten, intracommunautair vervoer en niet aanzuivering T1 documenten) en inzake geschillen tussen douaneagenten en hun opdrachtgevers.

Geschillenbeslechting

Wij behartigen de belangen van onze cliënten voor de gewone, administratieve, scheidsrechterlijke en internationale hoven en rechtbanken, zowel in België als in het buitenland. Deze geschillen betreffen het specifiek maritiem en transportrecht maar ook verbintenissen en commerciële contracten van alle aard, huur en handelshuur, vennootschapsrechtelijke geschillen, internationale handel (internationale koop-verkoop, handelsagenturen, enz.), inning van facturen en incasso in de maritieme en transportsector.

Onze nauwe contacten met vooraanstaande buitenlandse advocatenkantoren, stellen ons in staat een efficiënt, kwalitatief hoogstaand beheer van grensoverschrijdende zaken te kunnen aanbieden.

Benieuwd of we ook u kunnen verder helpen? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.