COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

VASTGOED- EN BOUWSECTOR

Astrea’s advocaten hebben een jarenlange ervaring met het vastgoed- en bouwrecht in een geïntegreerd perspectief.

Dat betekent dat we alle aspecten verbonden aan vastgoedrecht en privaat bouwrecht behandelen, onder meer vanuit het perspectief van het zakenrecht, het verbintenissenrecht, het milieurecht, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, het vennootschapsrecht en het fiscaal recht.

Vastgoedtransacties

Advies en begeleiding bij de aankoop en overdracht van onroerende goederen en vastgoedvennootschappen, “sale-and-leaseback”-operaties, enz. Ook de fiscaalrechtelijke en eventuele vennootschapsrechtelijke aspecten komen hierbij aan bod. We hebben zowel ervaring in residentiële als commerciële projecten zoals kantoorgebouwen, winkelcentra, bedrijfsterreinen en industriële sites.

Vastgoedfinancieringen

Advies en begeleiding van banken en ontleners in verband met complexe vastgoedfinancieringen.

Zakelijke rechten

Advies en geschillenbeslechting rond zakelijke rechten zoals recht van opstal, vruchtgebruik of erfpacht. U kan bij Astrea ook terecht voor alle (handels)huurgeschillen.

Privaat bouwrecht en aannemingsrecht

Advies en procedures rond gebreken en aansprakelijkheid van projectontwikkelaars, aannemers en architecten. Bijstand van bouwheren inzake geschillen met aannemers en/of architecten.

Overheidsopdrachten – aanbesteding van werken

Advies rond overheidsopdrachten voor aanbesteding van werken van het opstellen van de offerte over de toekenning van de opdracht tot het uitvoeren van het contract. Astrea staat u ook bij in geschillen voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Advies rond de administratiefrechtelijke aspecten verbonden aan de vastgoedpraktijk inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, zoals het aanvragen van de nodige vergunningen, alsook het voeren van administratieve beroepsprocedures bij de provincie, en het instellen van schorsings- en of annulatieprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State.

Daarnaast bieden we u ook advies en bijstand rond ruimtelijke planning inzake gemeentelijke, provinciale en gewestelijke structuur- en uitvoeringsplannen.

Milieurecht

Advies en geschillenbeslechting rond alle milieurechtelijke aspecten in relatie met vastgoed en bouw: bodemsanering, afval, geluid, enz.

Onteigening

Astrea staat private cliënten bij die geconfronteerd worden met een onteigeningsdreiging, maar ook publieke overheden die een onteigeningsmachtiging hebben bekomen, zowel in de fase van een mogelijke minnelijke verwerving als in gerechtelijke onteigeningsprocedures.

Voorkooprechten

Ook wanneer u geconfronteerd wordt met de uitoefening van een voorkooprecht door de overheid, of wanneer u zelf een voorkooprecht wenst uit te oefenen, kan u beroep doen op Astrea.

Planschade en planbaten

De goedkeuring en uitvoering van een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk uitvoeringsplan leidt mogelijk tot een waardevermindering van uw eigendom, waardoor u planschade kan vorderen van de overheid. Astrea helpt u bij het voeren van de noodzakelijke procedure voor de burgerlijke rechtbank.

Advies en bezwaarprocedures rond planbaten ten gevolge van de waardevermeerding van uw grond door een goedgekeurd gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk uitvoeringsplan.

Leegstand en verwaarlozing

Bijstaand bij bezwaarprocedures bij de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke administraties en gerechtelijke procedures voor de fiscale rechtbanken.

Publiek-private samenwerking ('PPS')

Advies en begeleiding tijdens alle fases van een PPS-project.

Benieuwd of we ook u kunnen verder helpen? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.

VASTGOED- EN BOUWSECTOR

Astrea’s advocaten hebben een jarenlange ervaring met het vastgoed- en bouwrecht in een geïntegreerd perspectief.

Dat betekent dat we alle aspecten verbonden aan vastgoedrecht en privaat bouwrecht behandelen, onder meer vanuit het perspectief van het zakenrecht, het verbintenissenrecht, het milieurecht, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, het vennootschapsrecht en het fiscaal recht.

Vastgoedtransacties

Advies en begeleiding bij de aankoop en overdracht van onroerende goederen en vastgoedvennootschappen, “sale-and-leaseback”-operaties, enz. Ook de fiscaalrechtelijke en eventuele vennootschapsrechtelijke aspecten komen hierbij aan bod. We hebben zowel ervaring in residentiële als commerciële projecten zoals kantoorgebouwen, winkelcentra, bedrijfsterreinen en industriële sites.

Vastgoedfinancieringen

Advies en begeleiding van banken en ontleners in verband met complexe vastgoedfinancieringen.

Zakelijke rechten

Advies en geschillenbeslechting rond zakelijke rechten zoals recht van opstal, vruchtgebruik of erfpacht. U kan bij Astrea ook terecht voor alle (handels)huurgeschillen.

Privaat bouwrecht en aannemingsrecht

Advies en procedures rond gebreken en aansprakelijkheid van projectontwikkelaars, aannemers en architecten. Bijstand van bouwheren inzake geschillen met aannemers en/of architecten.

Overheidsopdrachten – aanbesteding van werken

Advies rond overheidsopdrachten voor aanbesteding van werken van het opstellen van de offerte over de toekenning van de opdracht tot het uitvoeren van het contract. Astrea staat u ook bij in geschillen voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Advies rond de administratiefrechtelijke aspecten verbonden aan de vastgoedpraktijk inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, zoals het aanvragen van de nodige vergunningen, alsook het voeren van administratieve beroepsprocedures bij de provincie, en het instellen van schorsings- en of annulatieprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State.

Daarnaast bieden we u ook advies en bijstand rond ruimtelijke planning inzake gemeentelijke, provinciale en gewestelijke structuur- en uitvoeringsplannen.

Milieurecht

Advies en geschillenbeslechting rond alle milieurechtelijke aspecten in relatie met vastgoed en bouw: bodemsanering, afval, geluid, enz.

Onteigening

Astrea staat private cliënten bij die geconfronteerd worden met een onteigeningsdreiging, maar ook publieke overheden die een onteigeningsmachtiging hebben bekomen, zowel in de fase van een mogelijke minnelijke verwerving als in gerechtelijke onteigeningsprocedures.

Voorkooprechten

Ook wanneer u geconfronteerd wordt met de uitoefening van een voorkooprecht door de overheid, of wanneer u zelf een voorkooprecht wenst uit te oefenen, kan u beroep doen op Astrea.

Planschade en planbaten

De goedkeuring en uitvoering van een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk uitvoeringsplan leidt mogelijk tot een waardevermindering van uw eigendom, waardoor u planschade kan vorderen van de overheid. Astrea helpt u bij het voeren van de noodzakelijke procedure voor de burgerlijke rechtbank.

Advies en bezwaarprocedures rond planbaten ten gevolge van de waardevermeerding van uw grond door een goedgekeurd gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk uitvoeringsplan.

Leegstand en verwaarlozing

Bijstaand bij bezwaarprocedures bij de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke administraties en gerechtelijke procedures voor de fiscale rechtbanken.

Publiek-private samenwerking ('PPS')

Advies en begeleiding tijdens alle fases van een PPS-project.

Benieuwd of we ook u kunnen verder helpen? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.