COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

ICT-SECTOR

Astrea’s advocaten hebben een diepgaande kennis van de ICT-sector (d.i. informatietechnologie, communicatie en technologie) opgebouwd door tal van Belgische en buitenlandse bedrijven te adviseren rond ICT-gerelateerde zaken. We volgen nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de ICT-sector nauwgezet op (b.v. SaaS, PaaS, IaaS, cloud computing, RFID’s, biometrie, netneutraliteit, ISP-aansprakelijkheid, convergentie, enz.) en schrijven dan ook regelmatig artikelen over ICT en privacy recht of geven voordrachten over actuele problemen in dit domein.

Transacties
Advies bij fusies en overnames, start- en durfkapitaaloperaties, gemeenschappelijke ondernemingen en herstructureringen.

Regelgevend advies
Regelgevend advies zowel op Belgisch als op EU vlak met betrekking tot diensten, netwerken, eindapparatuur, nummerportabiliteit, netneutraliteit, toegangsrechten, telemarketing, lokalisatiegegevens, enz. in de ICT-sector.

Intellectuele eigendom
Advies inzake octrooien, merken, productierechten, know-how, digitale informatie en auteursrechten (al dan niet in samenwerking met een merkenbureau of octrooigemachtigde).

Marketing en reclame
Advies inzake online marketing- en reclamecampagnes.

Privacy & bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Advies inzake alle privacy-rechtelijke aspecten van de verzameling en doorgifte van persoonlijke gegevens via het Internet.

ICT-contracten
Advies bij het opstellen en onderhandelen van alle mogelijke software- en internet- gerelateerde overeenkomsten.

Mededingingsrecht
Advies inzake onderzoeken door mededingingsautoriteiten, mededingingsrechtelijke geschillen en handhavingsprojecten in de ICT-sector.

Outsourcing
Advies inzake het uitbesteden van bepaalde IT-activiteiten aan leveranciers.

Overheidsopdrachten
Advies inzake de openbare aanbesteding van computerapparatuur of –programmatuur of IT-projecten.

IT-veiligheid
Advies inzake bescherming en handhaving van en inbreuken op IT-veiligheid.

Geschillenbeslechting
Advies en bijstand inzake alle mogelijke ICT-gerelateerde geschillen.

Benieuwd of we ook u kunnen verder helpen ? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.

ICT-SECTOR

Astrea’s advocaten hebben een diepgaande kennis van de ICT-sector (d.i. informatietechnologie, communicatie en technologie) opgebouwd door tal van Belgische en buitenlandse bedrijven te adviseren rond ICT-gerelateerde zaken. We volgen nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de ICT-sector nauwgezet op (b.v. SaaS, PaaS, IaaS, cloud computing, RFID’s, biometrie, netneutraliteit, ISP-aansprakelijkheid, convergentie, enz.) en schrijven dan ook regelmatig artikelen over ICT en privacy recht of geven voordrachten over actuele problemen in dit domein.

Transacties
Advies bij fusies en overnames, start- en durfkapitaaloperaties, gemeenschappelijke ondernemingen en herstructureringen.

Regelgevend advies
Regelgevend advies zowel op Belgisch als op EU vlak met betrekking tot diensten, netwerken, eindapparatuur, nummerportabiliteit, netneutraliteit, toegangsrechten, telemarketing, lokalisatiegegevens, enz. in de ICT-sector.

Intellectuele eigendom
Advies inzake octrooien, merken, productierechten, know-how, digitale informatie en auteursrechten (al dan niet in samenwerking met een merkenbureau of octrooigemachtigde).

Marketing en reclame
Advies inzake online marketing- en reclamecampagnes.

Privacy & bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Advies inzake alle privacy-rechtelijke aspecten van de verzameling en doorgifte van persoonlijke gegevens via het Internet.

ICT-contracten
Advies bij het opstellen en onderhandelen van alle mogelijke software- en internet- gerelateerde overeenkomsten.

Mededingingsrecht
Advies inzake onderzoeken door mededingingsautoriteiten, mededingingsrechtelijke geschillen en handhavingsprojecten in de ICT-sector.

Outsourcing
Advies inzake het uitbesteden van bepaalde IT-activiteiten aan leveranciers.

Overheidsopdrachten
Advies inzake de openbare aanbesteding van computerapparatuur of –programmatuur of IT-projecten.

IT-veiligheid
Advies inzake bescherming en handhaving van en inbreuken op IT-veiligheid.

Geschillenbeslechting
Advies en bijstand inzake alle mogelijke ICT-gerelateerde geschillen.

Benieuwd of we ook u kunnen verder helpen ? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.