COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

FINANCIËLE SECTOR

Als bank, verzekeringsmaatschappij of investeringsfonds behartigt u aanzienlijke belangen voor uw klanten of investeerders. Door de voortdurend toenemende en evoluerende regelgeving en het steeds striktere toezicht van de overheidsinstanties hebt u nood aan juridische bijstand van gespecialiseerde advocaten.

De advocaten van Astrea hebben doorheen de jaren heel wat sectorspecifieke kennis opgebouwd waardoor ze u een uitgebreid aanbod aan diensten kunnen aanbieden:

Transacties
Geïntegreerde oplossingen voor fusies en overnames, joint ventures, fondsenwerving, outsourcingprojecten en herstructureringen in de financiële sector.

Financieel recht
Financiering van overnames, bankleningen, 'asset based' financieringen, projectfinancieringen, leasefinancieringen, enz., evenals advies voor alle mogelijke bijhorende zekerheidsstructuren.

Corporate Governance
Identificatie van de risico’s en corporate governance problemen én de passende oplossingen.

Financiële regelgeving
Opvolging van de wet- en regelgeving, bijstand in gebieden als compliance, anti-witwasreglementering, belangenconflicten, verplichtingen tegenover cliënten, en behandeling van eventuele geschillen.

Verzekeringsrecht
We staan verzekeraars en verzekerden bij in alle juridische aspecten van burgerlijke aansprakelijkheid en maritiem en niet-maritiem verzekeringsrecht.

Schuldherschikkingen, herstructureringen en insolventierecht
We vertegenwoordigen alle mogelijke betrokken partijen bij alle aspecten van schuldherschikkingen, herstructureringen en insolventie.

Geschillenbeslechting
Advies in alle soorten procedures met betrekking tot bankgerelateerde en financieelrechtelijke zaken.

Benieuwd of we ook u kunnen verderhelpen? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.

FINANCIËLE SECTOR

Als bank, verzekeringsmaatschappij of investeringsfonds behartigt u aanzienlijke belangen voor uw klanten of investeerders. Door de voortdurend toenemende en evoluerende regelgeving en het steeds striktere toezicht van de overheidsinstanties hebt u nood aan juridische bijstand van gespecialiseerde advocaten.

De advocaten van Astrea hebben doorheen de jaren heel wat sectorspecifieke kennis opgebouwd waardoor ze u een uitgebreid aanbod aan diensten kunnen aanbieden:

Transacties
Geïntegreerde oplossingen voor fusies en overnames, joint ventures, fondsenwerving, outsourcingprojecten en herstructureringen in de financiële sector.

Financieel recht
Financiering van overnames, bankleningen, 'asset based' financieringen, projectfinancieringen, leasefinancieringen, enz., evenals advies voor alle mogelijke bijhorende zekerheidsstructuren.

Corporate Governance
Identificatie van de risico’s en corporate governance problemen én de passende oplossingen.

Financiële regelgeving
Opvolging van de wet- en regelgeving, bijstand in gebieden als compliance, anti-witwasreglementering, belangenconflicten, verplichtingen tegenover cliënten, en behandeling van eventuele geschillen.

Verzekeringsrecht
We staan verzekeraars en verzekerden bij in alle juridische aspecten van burgerlijke aansprakelijkheid en maritiem en niet-maritiem verzekeringsrecht.

Schuldherschikkingen, herstructureringen en insolventierecht
We vertegenwoordigen alle mogelijke betrokken partijen bij alle aspecten van schuldherschikkingen, herstructureringen en insolventie.

Geschillenbeslechting
Advies in alle soorten procedures met betrekking tot bankgerelateerde en financieelrechtelijke zaken.

Benieuwd of we ook u kunnen verderhelpen? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.