COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

AUTOMOTIVE

Astrea’s advocaten hebben een jarenlange ervaring met en expertise in de automobielsector. De automobielsector is één van de belangrijkste onderdelen van onze nationale economie. De hele auto-industrie heeft dan ook een belangrijke invloed op de economie en de tewerkstelling. Direct en indirect is bijna 10% van de werknemers van ons land actief in deze sector.

Wij richten ons primair op bedrijven in de automobielsector (zowel vier- als tweewielvoertuigen), zoals fabrikanten, importeurs, toeleveranciers, dealers, autoleasebedrijven, fleetowners en belangenorganisaties. Door onze sectorspecifieke kennis proberen wij hen een concurrentieel voordeel te geven.

Ons team biedt haar diensten aan vanuit verschillende juridische disciplines. Deze geïntegreerde aanpak levert pragmatische oplossingen op voor gecompliceerde problemen in de automobielbranche gaande van productieprocessen tot distributievragen en naverkoopaangelegenheden. Zo kunnen we actief inspelen op veranderingen in de nationale en Europese regelgeving en onze cliënten optimaal ondersteunen bij vraagstukken die zich in de sector voordoen.

De diepgaande sectorspecifieke kennis die de advocaten van Astrea hebben opgebouwd stelt hen ook in staat om alle nieuwe ontwikkelingen in deze dynamische sector die constant in beweging is op de voet te volgen en te begrijpen.

Transacties

We bieden u advies in verband met de oprichtingen van gemeenschappelijke ondernemingen, lokale aspecten van fusies en overnames van automerken, verkoop en aankoop van dealerships, overdrachten van leasingportefeuilles, enz. We behandelen zowel de vennootschapsrechtelijke, de financieelrechtelijke als de fiscaalrechtelijke aspecten.

Distributieovereenkomsten

We helpen u met het opstellen en onderhandelen van en procedures inzake concessieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, commissionairsovereenkomsten en andere contractuele en commerciële aangelegenheden.

Naleving van Europese regelgeving

We bieden u advies rond de naleving van de groepsvrijstellingsovereenkomsten voor verticale overeenkomsten en motorvoertuigen en andere Europese regelgeving.

Mededingingsrecht en staatssteun

We bieden u advies rond parallelimport, de toegang van onafhankelijke verdelers van reserveonderdelen tot erkende dealernetwerken, het gebruik van intellectuele eigendomsrechten om de levering van reserveonderdelen te bemoeilijken, het opstellen van aanmoedigingsprogramma’s voor dealers, staatsteunvragen inzake R&D en milieuprojecten, enz.

Regelgeving

We bieden u advies rond regelgevende ontwikkelingen die van belang zijn voor de sector, met inbegrip van het concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e eeuw, de kaderrichtlijn inzake de goedkeuring voor motorvoertuigen, de wetgeving inzake CO2 emissies en andere wetgeving inzake milieu, veiligheid en verkooppromotie.

Productaansprakelijkheid

Advies inzake productaansprakelijkheid, verborgen gebreken, garanties en terugroepacties.

Intellectuele eigendomsrechten

We bieden u advies rond de bescherming en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten,  branding, licenties, overdrachten van intellectuele eigendomsrechten, bescherming van bestaande en nieuwe intellectuele eigendomsrechten in gemeenschappelijke ondernemingen.

We staan u ook bij in procedures inzake inbreuken op merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

IT en outsourcing

We bieden u advies rond technologische samenwerkingsverbanden, overdrachten van technologie, de bescherming van persoonsgegevens en outsourcingtransacties.

Arbeidsrecht

We bieden u advies rond dagdagelijkse arbeidsrechtelijke vragen, collectieve ontslagen, onderhandelingen omtrent sociale plannen met vakbonden, overdrachten van personeel, enz.

Insolventierecht

We bieden u advies rond de reorganisatie en herstructurering van bedrijven in de automobielsector en bijstand met alle mogelijke insolventieprocedures.

Vastgoed en milieurecht

We bieden u advies rond alle mogelijke vastgoedrechtelijke en milieurechtelijke vragen die kunnen rijzen met betrekking tot productiesites en dealerships en de overdracht ervan.

Aansprakelijkheid, schade- en verzekeringskwesties

We bieden u advies rond logistieke en andere schadegevallen in da automobielsector.

Fiscaliteit, douane en accijnzen

We bieden u advies rond fiscaliteit, BTW, douane en accijnzen in de automobielsector.

De automobielsector is bij uitstek een zeer internationale sector. Veel van onze zaken in deze sector hebben een grensoverschrijdend karakter. We werken dan ook vaak samen met gespecialiseerde advocaten in andere landen.

Benieuwd of we ook u kunnen verder helpen? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.

AUTOMOTIVE

Astrea’s advocaten hebben een jarenlange ervaring met en expertise in de automobielsector. De automobielsector is één van de belangrijkste onderdelen van onze nationale economie. De hele auto-industrie heeft dan ook een belangrijke invloed op de economie en de tewerkstelling. Direct en indirect is bijna 10% van de werknemers van ons land actief in deze sector.

Wij richten ons primair op bedrijven in de automobielsector (zowel vier- als tweewielvoertuigen), zoals fabrikanten, importeurs, toeleveranciers, dealers, autoleasebedrijven, fleetowners en belangenorganisaties. Door onze sectorspecifieke kennis proberen wij hen een concurrentieel voordeel te geven.

Ons team biedt haar diensten aan vanuit verschillende juridische disciplines. Deze geïntegreerde aanpak levert pragmatische oplossingen op voor gecompliceerde problemen in de automobielbranche gaande van productieprocessen tot distributievragen en naverkoopaangelegenheden. Zo kunnen we actief inspelen op veranderingen in de nationale en Europese regelgeving en onze cliënten optimaal ondersteunen bij vraagstukken die zich in de sector voordoen.

De diepgaande sectorspecifieke kennis die de advocaten van Astrea hebben opgebouwd stelt hen ook in staat om alle nieuwe ontwikkelingen in deze dynamische sector die constant in beweging is op de voet te volgen en te begrijpen.

Transacties

We bieden u advies in verband met de oprichtingen van gemeenschappelijke ondernemingen, lokale aspecten van fusies en overnames van automerken, verkoop en aankoop van dealerships, overdrachten van leasingportefeuilles, enz. We behandelen zowel de vennootschapsrechtelijke, de financieelrechtelijke als de fiscaalrechtelijke aspecten.

Distributieovereenkomsten

We helpen u met het opstellen en onderhandelen van en procedures inzake concessieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, commissionairsovereenkomsten en andere contractuele en commerciële aangelegenheden.

Naleving van Europese regelgeving

We bieden u advies rond de naleving van de groepsvrijstellingsovereenkomsten voor verticale overeenkomsten en motorvoertuigen en andere Europese regelgeving.

Mededingingsrecht en staatssteun

We bieden u advies rond parallelimport, de toegang van onafhankelijke verdelers van reserveonderdelen tot erkende dealernetwerken, het gebruik van intellectuele eigendomsrechten om de levering van reserveonderdelen te bemoeilijken, het opstellen van aanmoedigingsprogramma’s voor dealers, staatsteunvragen inzake R&D en milieuprojecten, enz.

Regelgeving

We bieden u advies rond regelgevende ontwikkelingen die van belang zijn voor de sector, met inbegrip van het concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e eeuw, de kaderrichtlijn inzake de goedkeuring voor motorvoertuigen, de wetgeving inzake CO2 emissies en andere wetgeving inzake milieu, veiligheid en verkooppromotie.

Productaansprakelijkheid

Advies inzake productaansprakelijkheid, verborgen gebreken, garanties en terugroepacties.

Intellectuele eigendomsrechten

We bieden u advies rond de bescherming en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten,  branding, licenties, overdrachten van intellectuele eigendomsrechten, bescherming van bestaande en nieuwe intellectuele eigendomsrechten in gemeenschappelijke ondernemingen.

We staan u ook bij in procedures inzake inbreuken op merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

IT en outsourcing

We bieden u advies rond technologische samenwerkingsverbanden, overdrachten van technologie, de bescherming van persoonsgegevens en outsourcingtransacties.

Arbeidsrecht

We bieden u advies rond dagdagelijkse arbeidsrechtelijke vragen, collectieve ontslagen, onderhandelingen omtrent sociale plannen met vakbonden, overdrachten van personeel, enz.

Insolventierecht

We bieden u advies rond de reorganisatie en herstructurering van bedrijven in de automobielsector en bijstand met alle mogelijke insolventieprocedures.

Vastgoed en milieurecht

We bieden u advies rond alle mogelijke vastgoedrechtelijke en milieurechtelijke vragen die kunnen rijzen met betrekking tot productiesites en dealerships en de overdracht ervan.

Aansprakelijkheid, schade- en verzekeringskwesties

We bieden u advies rond logistieke en andere schadegevallen in da automobielsector.

Fiscaliteit, douane en accijnzen

We bieden u advies rond fiscaliteit, BTW, douane en accijnzen in de automobielsector.

De automobielsector is bij uitstek een zeer internationale sector. Veel van onze zaken in deze sector hebben een grensoverschrijdend karakter. We werken dan ook vaak samen met gespecialiseerde advocaten in andere landen.

Benieuwd of we ook u kunnen verder helpen? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.