COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WETSONTWERP TOT OPRICHTING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT ZAL IN WERKING TREDEN OP 25 MEI 2018

29.11.2017

In ons nieuwsbericht van 29.9.2017 kon u reeds lezen dat de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers op 23.08.2017 een wetsontwerp heeft gepubliceerd tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit, in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die in werking zal treden op 25 mei 2018.

Het wetsontwerp van 16 november 2017 bevat de finale tekst tot oprichting van deze Gegevensbeschermingsautoriteit (link wetsontwerp). Deze tekst werd op 20 november 2017 aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer en werd tevens ter bekrachtiging voorgelegd aan de Koning.

Dit wetsontwerp zou in werking treden op dezelfde dag als de AVG, 25 mei 2018. Behalve hoofdstuk III aangaande de benoeming van de leden van het directiecomité, de leden van het kenniscentrum en de leden van de geschillenkamer, die reeds in werking zal treden op de dag dat deze wet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De organisatorische reorganisatie en de verregaande bevoegdheden van de inspectiedienst springen in het oog bij deze nieuwe wet.

Wat betreft de organisatorische reorganisatie werd het eerste wetsvoorstel gevolgd en blijft men dus bij een zesdelige organisatie: het directiecomité, een algemeen secretariaat, een eerstelijnsdienst, een kenniscentrum, een inspectiedienst en een geschillenkamer.

De uitgebreide onderzoeksbevoegdheden van de inspectiedienst moeten leiden tot een effectieve afdwingbaarheid van de bepalingen in de AVG. Hiervoor kan onder andere verwezen worden naar volgende artikels uit de wet:

 • Identificatie van personen (art. 73)
 • Afnemen van verhoren (art. 74)
 • Schriftelijke bevraging (art. 76)
 • Onderzoeken ter plaatse (art. 78)
 • Raadplegingen en kopieën van informaticasystemen (art. 81)
 • Inbeslagnames en verzegelingen (art. 89)

Bij vragen over de AVG of de verwerking van persoonsgegevens kan u steeds bij Astrea terecht.

WETSONTWERP TOT OPRICHTING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT ZAL IN WERKING TREDEN OP 25 MEI 2018

In ons nieuwsbericht van 29.9.2017 kon u reeds lezen dat de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers op 23.08.2017 een wetsontwerp heeft gepubliceerd tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit, in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die in werking zal treden op 25 mei 2018.

Het wetsontwerp van 16 november 2017 bevat de finale tekst tot oprichting van deze Gegevensbeschermingsautoriteit (link wetsontwerp). Deze tekst werd op 20 november 2017 aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer en werd tevens ter bekrachtiging voorgelegd aan de Koning.

Dit wetsontwerp zou in werking treden op dezelfde dag als de AVG, 25 mei 2018. Behalve hoofdstuk III aangaande de benoeming van de leden van het directiecomité, de leden van het kenniscentrum en de leden van de geschillenkamer, die reeds in werking zal treden op de dag dat deze wet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De organisatorische reorganisatie en de verregaande bevoegdheden van de inspectiedienst springen in het oog bij deze nieuwe wet.

Wat betreft de organisatorische reorganisatie werd het eerste wetsvoorstel gevolgd en blijft men dus bij een zesdelige organisatie: het directiecomité, een algemeen secretariaat, een eerstelijnsdienst, een kenniscentrum, een inspectiedienst en een geschillenkamer.

De uitgebreide onderzoeksbevoegdheden van de inspectiedienst moeten leiden tot een effectieve afdwingbaarheid van de bepalingen in de AVG. Hiervoor kan onder andere verwezen worden naar volgende artikels uit de wet:

 • Identificatie van personen (art. 73)
 • Afnemen van verhoren (art. 74)
 • Schriftelijke bevraging (art. 76)
 • Onderzoeken ter plaatse (art. 78)
 • Raadplegingen en kopieën van informaticasystemen (art. 81)
 • Inbeslagnames en verzegelingen (art. 89)

Bij vragen over de AVG of de verwerking van persoonsgegevens kan u steeds bij Astrea terecht.