COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WETSONTWERP TOT OPRICHTING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

29.9.2017

De Belgische Kamers van Volksvertegenwoordigers hebben op 23.08.2017 een wetsontwerp gepubliceerd tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit, in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: de GDPR) die in werking zal treden op 25 mei 2018.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) zal vanaf 25 mei 2018 de Privacy wet van 8 december 1992 vervangen. Hoewel de AVG rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten, verplicht zij de lidstaten ertoe om een wet aan te nemen tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Dit wetsontwerp heeft als doel om de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te hervormen en in overeenstemming te brengen met de AVG. De wetgever heeft zich voor de oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit geïnspireerd op de Belgische Mededingingsautoriteit.

Het oorspronkelijke adviesorgaan wordt omgezet in een controle- en sanctie autoriteit die dezelfde bevoegdheid krijgt als een officier van de gerechtelijke politie. De structuur van de oorspronkelijke Commissie wordt ook fundamenteel veranderd. Er zullen zes organen zijn: een directiecomité, een algemeen secretariaat, een eerstelijnsdienst, een kenniscentrum, een inspectiedienst en een geschillenkamer.

De bevoegdheden van de gegevensbeschermingsautoriteit bepaald in het wetsontwerp worden als volgt samengevat:
1) Verstrekken van informatie en advies aan particulieren, verwerkingsverantwoordelijken (en hun werkgevers) en beleidsmakers om de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven of te doen naleven.
2) Begeleiding van verwerkingsverantwoordelijken (en hun verwerkers) bij maximaal benutten van preventieve instrumenten voorzien in de AVG zoals certificering, naleving van gedragscodes, inschakelen van een data protection officer…
3) Controle van de verwerkingsverantwoordelijken (en hun verwerkers) door een daarvoor specifiek opgeleide inspectiedienst.
4) De sanctie met een breed spectrum-variërend van waarschuwingen tot financiële sancties – dat toelaat geval per geval te oordelen en naargelang de ernst van de situatie een evenwichtige en proportionele behandeling te voorzien.


Het gaat hier nog maar om een wetsontwerp, het is bijgevolg mogelijk dat er nog wijzigingen worden aangebracht, toch zijn de kernpunten van het wetsontwerp nu al duidelijk.

Bij vragen over de AVG of de verwerking van persoonsgegevens kan u steeds bij Astrea terecht.

WETSONTWERP TOT OPRICHTING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

De Belgische Kamers van Volksvertegenwoordigers hebben op 23.08.2017 een wetsontwerp gepubliceerd tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit, in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: de GDPR) die in werking zal treden op 25 mei 2018.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) zal vanaf 25 mei 2018 de Privacy wet van 8 december 1992 vervangen. Hoewel de AVG rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten, verplicht zij de lidstaten ertoe om een wet aan te nemen tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Dit wetsontwerp heeft als doel om de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te hervormen en in overeenstemming te brengen met de AVG. De wetgever heeft zich voor de oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit geïnspireerd op de Belgische Mededingingsautoriteit.

Het oorspronkelijke adviesorgaan wordt omgezet in een controle- en sanctie autoriteit die dezelfde bevoegdheid krijgt als een officier van de gerechtelijke politie. De structuur van de oorspronkelijke Commissie wordt ook fundamenteel veranderd. Er zullen zes organen zijn: een directiecomité, een algemeen secretariaat, een eerstelijnsdienst, een kenniscentrum, een inspectiedienst en een geschillenkamer.

De bevoegdheden van de gegevensbeschermingsautoriteit bepaald in het wetsontwerp worden als volgt samengevat:
1) Verstrekken van informatie en advies aan particulieren, verwerkingsverantwoordelijken (en hun werkgevers) en beleidsmakers om de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven of te doen naleven.
2) Begeleiding van verwerkingsverantwoordelijken (en hun verwerkers) bij maximaal benutten van preventieve instrumenten voorzien in de AVG zoals certificering, naleving van gedragscodes, inschakelen van een data protection officer…
3) Controle van de verwerkingsverantwoordelijken (en hun verwerkers) door een daarvoor specifiek opgeleide inspectiedienst.
4) De sanctie met een breed spectrum-variërend van waarschuwingen tot financiële sancties – dat toelaat geval per geval te oordelen en naargelang de ernst van de situatie een evenwichtige en proportionele behandeling te voorzien.


Het gaat hier nog maar om een wetsontwerp, het is bijgevolg mogelijk dat er nog wijzigingen worden aangebracht, toch zijn de kernpunten van het wetsontwerp nu al duidelijk.

Bij vragen over de AVG of de verwerking van persoonsgegevens kan u steeds bij Astrea terecht.

A PESSIMIST IS ONE WHO MAKES DIFFICULTIES OF HIS OPPORTUNITIES AND AN OPTIMIST IS ONE WHO MAKES OPPORTUNITIES OF HIS DIFFICULTIES.
Harry Truman, 1884 – 1972, 33rd President of the United States.