COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WAALS DECREET TOT OMZETTING VAN EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MILIEUEFFECTBEOORDELING LEIDT TOT EEN VEREENVOUDIGING VAN DE PROCEDURES

6.6.2018

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het decreet tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/52/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten gepubliceerd dat werd aangenomen door het Waals Parlement op 24 mei 2018. Het decreet omvat door middel van de omzetting, een wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wat betreft de dematerialisatie en de administratieve vereenvoudiging.

Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn waarbij men de beginselen van de milieueffectbeoordeling van projecten alsook de kwaliteit van de milieueffectbeoordelingsprocedures tracht te verbeteren. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de vermindering van de administratieve complexiteit en de verhoging van economische efficiëntie.

WAALS DECREET TOT OMZETTING VAN EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MILIEUEFFECTBEOORDELING LEIDT TOT EEN VEREENVOUDIGING VAN DE PROCEDURES

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het decreet tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/52/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten gepubliceerd dat werd aangenomen door het Waals Parlement op 24 mei 2018. Het decreet omvat door middel van de omzetting, een wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wat betreft de dematerialisatie en de administratieve vereenvoudiging.

Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn waarbij men de beginselen van de milieueffectbeoordeling van projecten alsook de kwaliteit van de milieueffectbeoordelingsprocedures tracht te verbeteren. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de vermindering van de administratieve complexiteit en de verhoging van economische efficiëntie.