COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WAALS DECREET BETREFFENDE BODEMBEHEER EN BODEMSANERING

16.4.2018

Het decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering, zoals aangenomen door het Waals Parlement en bekrachtigd door de Waalse Regering op 1 maart 2018, is gepubliceerd in de editie van het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2018. Dit decreet zal in werking treden op 1 januari 2019, met uitzondering van artikelen 85 tot 87, artikel 88, lid 2, de artikelen 104 tot 108 en de artikelen 122 en 132.

Het decreet beoogt de volledige uitvoering van een eerder bodemdecreet van 2008, maar versoepelt de regelgeving. In feite worden de saneringsnormen verlaagd omdat de forse saneringsrekeningen de marktdeelnemers ervan weerhielden oude braakliggende terreinen om te bouwen.

WAALS DECREET BETREFFENDE BODEMBEHEER EN BODEMSANERING

Het decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering, zoals aangenomen door het Waals Parlement en bekrachtigd door de Waalse Regering op 1 maart 2018, is gepubliceerd in de editie van het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2018. Dit decreet zal in werking treden op 1 januari 2019, met uitzondering van artikelen 85 tot 87, artikel 88, lid 2, de artikelen 104 tot 108 en de artikelen 122 en 132.

Het decreet beoogt de volledige uitvoering van een eerder bodemdecreet van 2008, maar versoepelt de regelgeving. In feite worden de saneringsnormen verlaagd omdat de forse saneringsrekeningen de marktdeelnemers ervan weerhielden oude braakliggende terreinen om te bouwen.