COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

VLAAMS DECREET TOT WIJZIGING DABM EN VCRO LEIDT TOT TERMINOLOGISCHE UNIFORMISERING EN OPTIMALISERING VAN DE REGELING MET BETREKKING TOT DE BESTUURLIJKE MAATREGELEN

3.7.2018

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 8 juni 2018.

Het decreet omvat een aantal bepalingen in verband met de verjaring van de mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen en de beroepsmogelijkheden dienaangaande. Bovendien wordt de regeling met betrekking tot de bestuurlijke dwangsom geïntegreerd in de regeling met betrekking tot de bestuurlijke maatregelen. Deze wijzigingen beogen voornamelijk de huidige regeling te verbeteren, zodat deze meer rechtszekerheid biedt voor de rechtsonderhorige.

Daarnaast worden ook een aantal bepalingen verder aangepast om in overeenstemming te brengen met de praktijkervaring van alle betrokken handhavingsactoren. Zo wordt de omschrijving van het toepassingsgebied in verband met het toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen licht gewijzigd, wordt de terminologie geüniformeerd en wordt het niet meewerken aan de identificatie strafbaar gesteld, enz.

Tot slot wordt het DABM meer afgestemd op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

VLAAMS DECREET TOT WIJZIGING DABM EN VCRO LEIDT TOT TERMINOLOGISCHE UNIFORMISERING EN OPTIMALISERING VAN DE REGELING MET BETREKKING TOT DE BESTUURLIJKE MAATREGELEN

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 8 juni 2018.

Het decreet omvat een aantal bepalingen in verband met de verjaring van de mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen en de beroepsmogelijkheden dienaangaande. Bovendien wordt de regeling met betrekking tot de bestuurlijke dwangsom geïntegreerd in de regeling met betrekking tot de bestuurlijke maatregelen. Deze wijzigingen beogen voornamelijk de huidige regeling te verbeteren, zodat deze meer rechtszekerheid biedt voor de rechtsonderhorige.

Daarnaast worden ook een aantal bepalingen verder aangepast om in overeenstemming te brengen met de praktijkervaring van alle betrokken handhavingsactoren. Zo wordt de omschrijving van het toepassingsgebied in verband met het toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen licht gewijzigd, wordt de terminologie geüniformeerd en wordt het niet meewerken aan de identificatie strafbaar gesteld, enz.

Tot slot wordt het DABM meer afgestemd op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

DON'T BE TRAPPED BY DOGMA. DON'T LET THE NOISE OF OTHERS' OPINION DROWN OUT YOUR INNER VOICE. AND MOST IMPORTANT, HAVE THE COURAGE TO FOLLOW YOUR HEART AND INTUITION.
Steve Jobs