COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

UITVOERINGSBESLUIT NIEUWE PANDWET GEPUBLICEERD

26.9.2017

Op 26 september 2017 werd in het Belgisch Staatsblad het langverwachte Koninklijk Besluit (K.B.) van 14 september 2017 tot uitvoering van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek (Zakelijke zekerheden op roerende goederen; ook gekend als de “nieuwe pandwet”) gepubliceerd. Het K.B. regelt meer bepaald het gebruik van het nieuwe nationaal pandregister.

De nieuwe pandwet (die reeds dateert van 11 juli 2013) betreft één van de grootste innovaties in het Belgische zekerhedenrecht van de voorbije decennia, door de introductie van een bezitloos pandrecht op roerende zaken dat tegenstelbaar is aan derden door middel van registratie in een nieuw nationaal pandregister. Meer info over de nieuwe pandwet vindt u hier.

De praktische uitwerking van dit nieuwe pandregister heeft lang op zich laten wachten, waardoor de inwerkingtreding van de nieuwe pandwet verschillende keren werd uitgesteld.

Het K.B. van 14 september 2017 regelt onder meer het volgende:

  • De procedure van identificatie en authenticatie van de gebruikers van het pandregister en de gebruiksvoorwaarden;
  • De wijze van registratie van een pandrecht of eigendomsvoorbehoud in het pandregister;
  • De wijziging, vernieuwing of verwijdering van een registratie; de vermelding van een rangafstand of overdracht;
  • Raadpleging van het pandregister;
  • De retributies die verschuldigd zijn voor registratie of verwijdering.

Het K.B. treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de pandwet, die ten laatste op 1 januari 2018 moet plaatsvinden.

Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Dieter Veestraeten

dve@astrealaw.be

UITVOERINGSBESLUIT NIEUWE PANDWET GEPUBLICEERD

Op 26 september 2017 werd in het Belgisch Staatsblad het langverwachte Koninklijk Besluit (K.B.) van 14 september 2017 tot uitvoering van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek (Zakelijke zekerheden op roerende goederen; ook gekend als de “nieuwe pandwet”) gepubliceerd. Het K.B. regelt meer bepaald het gebruik van het nieuwe nationaal pandregister.

De nieuwe pandwet (die reeds dateert van 11 juli 2013) betreft één van de grootste innovaties in het Belgische zekerhedenrecht van de voorbije decennia, door de introductie van een bezitloos pandrecht op roerende zaken dat tegenstelbaar is aan derden door middel van registratie in een nieuw nationaal pandregister. Meer info over de nieuwe pandwet vindt u hier.

De praktische uitwerking van dit nieuwe pandregister heeft lang op zich laten wachten, waardoor de inwerkingtreding van de nieuwe pandwet verschillende keren werd uitgesteld.

Het K.B. van 14 september 2017 regelt onder meer het volgende:

  • De procedure van identificatie en authenticatie van de gebruikers van het pandregister en de gebruiksvoorwaarden;
  • De wijze van registratie van een pandrecht of eigendomsvoorbehoud in het pandregister;
  • De wijziging, vernieuwing of verwijdering van een registratie; de vermelding van een rangafstand of overdracht;
  • Raadpleging van het pandregister;
  • De retributies die verschuldigd zijn voor registratie of verwijdering.

Het K.B. treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de pandwet, die ten laatste op 1 januari 2018 moet plaatsvinden.

Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Dieter Veestraeten

dve@astrealaw.be