COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WIJZIGING AAN HET WAALS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN KRACHT: REGULARISATIE VAN HET PERMANENT WONEN OP TOERISTISCHE CAMPINGS EN VAKANTIEPARKEN

8.12.2017

Vandaag treedt ingevolge het Decreet van 16 november 2017 een wijziging in het Waals wetboek van Ruimtelijke  Ontwikkeling in werking. Het betreft de toevoeging van groene woongebieden als één van de gebieden waarop urbanisatie  toegelaten is.

Dit decreet machtigt de gemeente om naar haar oordeel groene woongebieden in bepaalde zones te realiseren. Het decreet maakt een einde aan de juridische onzekerheid voor burgers die permanent verblijven in caravans of campers op campingterreinen of vakantieparken. Het was immers onmogelijk om een vergunning te verkrijgen om permanent te wonen op deze gebieden omdat deze gebieden behoren tot recreatiezones waar wonen stedenbouwkundig niet toegelaten was.

De nieuwe urbanisatiemogelijkheid is wel onderworpen aan volgende voorwaarden:

  • Elk perceel dat voor een verblijf bestemd is, moet een minimale oppervlakte hebben van 200 m²,
  • Over het hele gebied, berekend aantal per hectare, moet het aantal percelen zich tussen de 15 en 35 bevinden,
  • De verblijven zelf mogen maximum 60 m² groot zijn en geen verdiep behelzen,
  • Het groen woongebied moet openbare groengebieden bevatten die minstens 15% van de oppervlakte van het gebied bedekken.

De Waalse regering dient haar goedkeuring te hechten aan elk lokaal beleidsontwikkelingsplan en houdt rekening met de omkeerbaarheidsclausule. Deze clausule bepaalt dat wanneer de gemeente de wegen van het gebied niet heeft overgenomen, het gebied niet met water en elektriciteit heeft uitgerust of niet heeft voldaan aan de voorwaarden inzake zuivering van afvalwater, de bestemming niet meer als groen woongebied beschouwd zal worden.

WIJZIGING AAN HET WAALS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN KRACHT: REGULARISATIE VAN HET PERMANENT WONEN OP TOERISTISCHE CAMPINGS EN VAKANTIEPARKEN

Vandaag treedt ingevolge het Decreet van 16 november 2017 een wijziging in het Waals wetboek van Ruimtelijke  Ontwikkeling in werking. Het betreft de toevoeging van groene woongebieden als één van de gebieden waarop urbanisatie  toegelaten is.

Dit decreet machtigt de gemeente om naar haar oordeel groene woongebieden in bepaalde zones te realiseren. Het decreet maakt een einde aan de juridische onzekerheid voor burgers die permanent verblijven in caravans of campers op campingterreinen of vakantieparken. Het was immers onmogelijk om een vergunning te verkrijgen om permanent te wonen op deze gebieden omdat deze gebieden behoren tot recreatiezones waar wonen stedenbouwkundig niet toegelaten was.

De nieuwe urbanisatiemogelijkheid is wel onderworpen aan volgende voorwaarden:

  • Elk perceel dat voor een verblijf bestemd is, moet een minimale oppervlakte hebben van 200 m²,
  • Over het hele gebied, berekend aantal per hectare, moet het aantal percelen zich tussen de 15 en 35 bevinden,
  • De verblijven zelf mogen maximum 60 m² groot zijn en geen verdiep behelzen,
  • Het groen woongebied moet openbare groengebieden bevatten die minstens 15% van de oppervlakte van het gebied bedekken.

De Waalse regering dient haar goedkeuring te hechten aan elk lokaal beleidsontwikkelingsplan en houdt rekening met de omkeerbaarheidsclausule. Deze clausule bepaalt dat wanneer de gemeente de wegen van het gebied niet heeft overgenomen, het gebied niet met water en elektriciteit heeft uitgerust of niet heeft voldaan aan de voorwaarden inzake zuivering van afvalwater, de bestemming niet meer als groen woongebied beschouwd zal worden.