COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

PHILIPPE VAN WESEMAEL BENOEMD ALS LID VAN HET MILIEUCOLLEGE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

27.3.2018

Bij besluit van 1 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering werd Philippe Van Wesemael voor een termijn van zes jaar benoemd als effectief lid van het Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Milieucollege behandelt de beroepen tegen de beslissingen betreffende de afgifte, wijziging, schorsing, intrekking of verlenging van een milieu-attest, milieuvergunning of erkenning, alsook de beroepen tegen de beslissingen houdende het opleggen van bijzondere uitbatingsvoorwaarden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

PHILIPPE VAN WESEMAEL BENOEMD ALS LID VAN HET MILIEUCOLLEGE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Bij besluit van 1 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering werd Philippe Van Wesemael voor een termijn van zes jaar benoemd als effectief lid van het Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Milieucollege behandelt de beroepen tegen de beslissingen betreffende de afgifte, wijziging, schorsing, intrekking of verlenging van een milieu-attest, milieuvergunning of erkenning, alsook de beroepen tegen de beslissingen houdende het opleggen van bijzondere uitbatingsvoorwaarden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.