COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

OVERWEEGT U EEN KAPITAALVERMINDERING IN UW VENNOOTSCHAP? DOE HET DAN NOG VOOR HET EINDE VAN DIT JAAR 2017!

7.12.2017

In het regeerakkoord van 26 juli 2017 werden tal van nieuwe fiscale en sociale maatregelen aangekondigd. Deze zullen in twee fases geïmplementeerd worden (vanaf 2018 en vanaf 2020). Wat juist bedoeld wordt met ‘2018 en 2020’ is voorlopig nog wat onduidelijk, maar vermoedelijk impliceert dit dat deze nieuwe maatregelen van toepassing zullen zijn voor alle boekjaren die respectievelijk starten vanaf 1 januari 2018 en 1 januari 2020.

Eén van deze nieuwe maatregelen vanaf 2018 heeft betrekking op de kapitaalvermindering door een vennootschap met belaste reserves. Indien een vennootschap met belaste reserves overgaat tot een kapitaalvermindering, dient de kapitaalvermindering verplicht pro rata opgedeeld te worden in een kapitaalvermindering en een dividenduitkering. Hierdoor zal er bij een kapitaalvermindering 30% roerende voorheffing verschuldigd zijn op het deel van de dividenduitkering dat verplicht uitgekeerd moet worden.

Stel dat een vennootschap € 100.000 kapitaal heeft en € 100.000 belaste reserves, en een kapitaalvermindering van € 50.000 wenst door te voeren, dan zal het kapitaal slechts met € 25.000 verminderen en zal de vennootschap verplicht zijn om ook een dividend uit te keren van € 25.000 waarop € 7.500 roerende voorheffing (30%) betaald dient te worden.

Kapitaalverminderingen die kaderen in de ‘vastklikoperatie’ van 2013/2014 zouden echter niet geviseerd worden. Op deze kapitaalverminderingen zou de pro rata-regel bijgevolg niet toegepast moeten worden.

Indien u een kapitaalvermindering in uw vennootschap overweegt, dan is het aangeraden om dit nog voor het einde van het jaar door te voeren, aangezien dergelijke verrichting vanaf 2018 steeds gepaard moet gaan met een dividenduitkering, die vanzelfsprekend onderworpen is aan de roerende voorheffing. Een totaal belastingvrije kapitaalvermindering is vanaf 2018 bijgevolg niet meer mogelijk.

OVERWEEGT U EEN KAPITAALVERMINDERING IN UW VENNOOTSCHAP? DOE HET DAN NOG VOOR HET EINDE VAN DIT JAAR 2017!

In het regeerakkoord van 26 juli 2017 werden tal van nieuwe fiscale en sociale maatregelen aangekondigd. Deze zullen in twee fases geïmplementeerd worden (vanaf 2018 en vanaf 2020). Wat juist bedoeld wordt met ‘2018 en 2020’ is voorlopig nog wat onduidelijk, maar vermoedelijk impliceert dit dat deze nieuwe maatregelen van toepassing zullen zijn voor alle boekjaren die respectievelijk starten vanaf 1 januari 2018 en 1 januari 2020.

Eén van deze nieuwe maatregelen vanaf 2018 heeft betrekking op de kapitaalvermindering door een vennootschap met belaste reserves. Indien een vennootschap met belaste reserves overgaat tot een kapitaalvermindering, dient de kapitaalvermindering verplicht pro rata opgedeeld te worden in een kapitaalvermindering en een dividenduitkering. Hierdoor zal er bij een kapitaalvermindering 30% roerende voorheffing verschuldigd zijn op het deel van de dividenduitkering dat verplicht uitgekeerd moet worden.

Stel dat een vennootschap € 100.000 kapitaal heeft en € 100.000 belaste reserves, en een kapitaalvermindering van € 50.000 wenst door te voeren, dan zal het kapitaal slechts met € 25.000 verminderen en zal de vennootschap verplicht zijn om ook een dividend uit te keren van € 25.000 waarop € 7.500 roerende voorheffing (30%) betaald dient te worden.

Kapitaalverminderingen die kaderen in de ‘vastklikoperatie’ van 2013/2014 zouden echter niet geviseerd worden. Op deze kapitaalverminderingen zou de pro rata-regel bijgevolg niet toegepast moeten worden.

Indien u een kapitaalvermindering in uw vennootschap overweegt, dan is het aangeraden om dit nog voor het einde van het jaar door te voeren, aangezien dergelijke verrichting vanaf 2018 steeds gepaard moet gaan met een dividenduitkering, die vanzelfsprekend onderworpen is aan de roerende voorheffing. Een totaal belastingvrije kapitaalvermindering is vanaf 2018 bijgevolg niet meer mogelijk.