COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

OPENBAAR ONDERZOEK INZAKE ONROEREND ERFGOED PROVINCIE ANTWERPEN

31.5.2018

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Antwerpen. Dergelijk openbaar onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure tot vaststelling of bescherming van een onroerend goed.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018. Het dossier kan geraadpleegd worden op de website www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be .

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kunnen bezorgd worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed, Team Onderzoek en Bescherming, Havenlaan 88, 1000 Brussel via aangetekend schrijven of schrijven tegen ontvangstbewijs.

OPENBAAR ONDERZOEK INZAKE ONROEREND ERFGOED PROVINCIE ANTWERPEN

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Antwerpen. Dergelijk openbaar onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure tot vaststelling of bescherming van een onroerend goed.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018. Het dossier kan geraadpleegd worden op de website www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be .

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kunnen bezorgd worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed, Team Onderzoek en Bescherming, Havenlaan 88, 1000 Brussel via aangetekend schrijven of schrijven tegen ontvangstbewijs.