COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

PHILIPPE VAN WESEMAEL PUBLICEERT NOOT BIJ ARREST HOF VAN BEROEP TE GENT INZAKE SCHADELOOSSTELLING BIJ BURENHINDER

1.6.2017

Philippe Van Wesemael publiceert noot in Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid bij arrest Hof van Beroep te Gent inzake schadeloosstelling bij burenhinder (“Geen subjectief recht om ‘gezien te worden’”, TOO, 2017, nr. 1, p. 113).

In het besproken arrest van 9 september 2016 had een heftruckbedrijf, gelegen op een aan de E40 palende KMO-zone, schadeloosstelling gevorderd van het Vlaamse Gewest omdat zij door de plaatsing van geluidsschermen niet langer zichtbaar was van op de autosnelweg. Het bedrijf voerde aan dat de plaatsing van de geluidsschermen een verbreking van het evenwicht tussen haar eigendom en die van de overheid tot stand bracht.

Het Hof verwierp deze vordering onder de motivering dat het bedrijf niet over een subjectief recht beschikt om (ongehinderd) zichtbaar te zijn van op de autosnelweg.

Deze rechtspraak druist in tegen eerdere rechtspraak van o.m. het Hof van Cassatie die stelt dat ook het loutere ontnemen van een voordeel door de (foutloze) handelingen van de nabuur aanleiding kan geven tot schadeloosstelling. Volgens deze rechtspraak maakt het m.a.w. niet uit of er sprake is van een geschonden recht of niet, maar moet eerder gekeken worden of er overlast is of niet.

Voor meer informatie kan u terecht bij Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).

PHILIPPE VAN WESEMAEL PUBLICEERT NOOT BIJ ARREST HOF VAN BEROEP TE GENT INZAKE SCHADELOOSSTELLING BIJ BURENHINDER

Philippe Van Wesemael publiceert noot in Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid bij arrest Hof van Beroep te Gent inzake schadeloosstelling bij burenhinder (“Geen subjectief recht om ‘gezien te worden’”, TOO, 2017, nr. 1, p. 113).

In het besproken arrest van 9 september 2016 had een heftruckbedrijf, gelegen op een aan de E40 palende KMO-zone, schadeloosstelling gevorderd van het Vlaamse Gewest omdat zij door de plaatsing van geluidsschermen niet langer zichtbaar was van op de autosnelweg. Het bedrijf voerde aan dat de plaatsing van de geluidsschermen een verbreking van het evenwicht tussen haar eigendom en die van de overheid tot stand bracht.

Het Hof verwierp deze vordering onder de motivering dat het bedrijf niet over een subjectief recht beschikt om (ongehinderd) zichtbaar te zijn van op de autosnelweg.

Deze rechtspraak druist in tegen eerdere rechtspraak van o.m. het Hof van Cassatie die stelt dat ook het loutere ontnemen van een voordeel door de (foutloze) handelingen van de nabuur aanleiding kan geven tot schadeloosstelling. Volgens deze rechtspraak maakt het m.a.w. niet uit of er sprake is van een geschonden recht of niet, maar moet eerder gekeken worden of er overlast is of niet.

Voor meer informatie kan u terecht bij Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).