COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

NIEUWE KAART VAN OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN GEPUBLICEERD

30.5.2017

In het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2017 werd de nieuwe kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen gepubliceerd.

Deze kaart vervangt de kaart die was gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

De nieuwe kaart actualiseert de laag van de effectief overstromingsgevoelige gebieden uit de watertoetskaart en dient rechtstreeks als beoordelingselement voor de watertoets in het kader van een stedenbouwkundige aanvraag.

De kaart zal van toepassing zijn op vergunningsaanvragen die worden ingediend na 30 juni 2017.

Voor verdere vragen kunt u steeds terecht bij Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be) of Ciska Servais (cs@astrealaw.be).

NIEUWE KAART VAN OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN GEPUBLICEERD

In het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2017 werd de nieuwe kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen gepubliceerd.

Deze kaart vervangt de kaart die was gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

De nieuwe kaart actualiseert de laag van de effectief overstromingsgevoelige gebieden uit de watertoetskaart en dient rechtstreeks als beoordelingselement voor de watertoets in het kader van een stedenbouwkundige aanvraag.

De kaart zal van toepassing zijn op vergunningsaanvragen die worden ingediend na 30 juni 2017.

Voor verdere vragen kunt u steeds terecht bij Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be) of Ciska Servais (cs@astrealaw.be).