COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

NIEUWE ANTIWITWASWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

17.10.2017

Een nieuwe Antiwitwaswet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017, ter omzetting van de EU richtlijn 2015/849. Deze wet vervangt de Antiwitwaswet van 1993, en is op 16 oktober 2017 in werking getreden. Belangrijke vernieuwingen van deze wet zijn onder andere:

 • een verbreding van het toepassingsgebied van onderworpen entiteiten
 • een nieuwe procedure voor risico-analyse
 • de invoering van een nieuwe risicobeoordeling vereist voor vereenvoudigde en verscherpte waakzaamheidsmaatregelen
 • wijzigingen met betrekking tot de informatieverplichting voor uiteindelijk begunstigden en de invoering van een centraal register voor informatie met betrekking tot uiteindelijk begunstigden
 • een wijziging van de rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot de CFI
 • een invoering van een termijn voor gegevensbewaring
 • een verbetering van de samenwerking tussen financiële inlichtingeneenheden en de Europese commissie
 • de invoering van nieuwe administratieve en strafrechtelijke sancties

Het volledige memorandum betreffende de nieuwe Antiwitwaswet kan u hier terugvinden.

NIEUWE ANTIWITWASWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Een nieuwe Antiwitwaswet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017, ter omzetting van de EU richtlijn 2015/849. Deze wet vervangt de Antiwitwaswet van 1993, en is op 16 oktober 2017 in werking getreden. Belangrijke vernieuwingen van deze wet zijn onder andere:

 • een verbreding van het toepassingsgebied van onderworpen entiteiten
 • een nieuwe procedure voor risico-analyse
 • de invoering van een nieuwe risicobeoordeling vereist voor vereenvoudigde en verscherpte waakzaamheidsmaatregelen
 • wijzigingen met betrekking tot de informatieverplichting voor uiteindelijk begunstigden en de invoering van een centraal register voor informatie met betrekking tot uiteindelijk begunstigden
 • een wijziging van de rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot de CFI
 • een invoering van een termijn voor gegevensbewaring
 • een verbetering van de samenwerking tussen financiële inlichtingeneenheden en de Europese commissie
 • de invoering van nieuwe administratieve en strafrechtelijke sancties

Het volledige memorandum betreffende de nieuwe Antiwitwaswet kan u hier terugvinden.