COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN GOEDGEKEURD!

7.3.2019

Op 28 februari 2019 heeft het parlement de Wet tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen -in het kort de WVV- goedgekeurd.  

De WVV is een echte ‘game changer’ die inzet op modernisering en flexibilisering van ons vennootschaps- en verenigingsrecht.  

Bent u een ondernemer die een nieuwe vennootschap of vereniging wenst op te richten? Bent u een multinational met activiteiten in België? Wenst u uw vennootschap te fuseren, te splitsen of anders te herstructureren? Beoogt u een overname van of een joint-venture met een Belgische vennootschap? Of bent u betrokken bij een aandeelhoudergeschil of bezorgd om uw bestuurdersaansprakelijkheid?

Vanaf 1 mei van dit jaar, gelden -onder andere- voor al deze aspecten nieuwe regels die gaandeweg moeten toegepast of geïmplementeerd worden.
Het vennootschapsrechtelijk team binnen Astrea heeft de totstandkoming van de WVV op de voet gevolgd en kan u dan ook adviseren op welke wijze deze nieuwe wet uw lopende projecten beïnvloedt en welke opportuniteiten hiermee gepaard kunnen gaan.

Wist u onder meer dat met de WVV …

… slechts een aantal vennootschapsvormen zullen overblijven namelijk de NV, BV, CV en de maatschap en dat de overige vennootschapsvormen worden afgeschaft?

… de BVBA de meeste wijzigingen ondergaat en wordt omgevormd naar de BV, die de vennootschapsvorm bij uitstek moet worden met een verregaande flexibiliteit op het vlak van bestuur en aandeelhouderschap?  

… de oprichting van een BV niet langer een minimumkapitaal vereist, maar louter voldoende eigen vermogen in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid?

… het meervoudig stemrecht in de BV en de NV mogelijk wordt, zonder beperking van het aantal stemmen dat aan één aandeel kan worden toegekend?

… de bestuursregels binnen de vennootschap grondig werden herbekeken, waarbij bijv. een NV kan opteren voor een eenhoofdig bestuur, de regels voor schriftelijke besluitvorming worden vereenvoudigd, het ad nutum herroepbaar karakter van een bestuurdersmandaat binnen een NV niet meer een absolute vereiste is, de belangenconflictregels worden gewijzigd, alsook de maximale exposure wordt beperkt op het gebied van bestuursaansprakelijkheid?
 
… de regels inzake kapitaal binnen de vennootschap met rechtspersoonlijkheid (minimumkapitaal, dividenden, kapitaalverhoging en vermindering, inkoop eigen aandelen, financiële steunverlening, …) grondig zijn vereenvoudigd?
 
… ook in ons land de statutaire zetelleer zal gelden, waardoor het niet meer noodzakelijk zal zijn om uw activiteiten in België te ontplooien om onder het Belgische recht te vallen?
 
… aandeelhoudersgeschillen veel efficiënter zullen kunnen worden aangepakt?
 
... het vennootschapsrecht en het verenigingsrecht in één wetboek worden geïntegreerd waardoor vele regels op elkaar kunnen worden afgestemd zonder te raken aan de eigenheid van de non-profitsector?

Mocht u over deze of ander aangelegenheden vragen hebben, contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie!

NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN GOEDGEKEURD!

Op 28 februari 2019 heeft het parlement de Wet tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen -in het kort de WVV- goedgekeurd.  

De WVV is een echte ‘game changer’ die inzet op modernisering en flexibilisering van ons vennootschaps- en verenigingsrecht.  

Bent u een ondernemer die een nieuwe vennootschap of vereniging wenst op te richten? Bent u een multinational met activiteiten in België? Wenst u uw vennootschap te fuseren, te splitsen of anders te herstructureren? Beoogt u een overname van of een joint-venture met een Belgische vennootschap? Of bent u betrokken bij een aandeelhoudergeschil of bezorgd om uw bestuurdersaansprakelijkheid?

Vanaf 1 mei van dit jaar, gelden -onder andere- voor al deze aspecten nieuwe regels die gaandeweg moeten toegepast of geïmplementeerd worden.
Het vennootschapsrechtelijk team binnen Astrea heeft de totstandkoming van de WVV op de voet gevolgd en kan u dan ook adviseren op welke wijze deze nieuwe wet uw lopende projecten beïnvloedt en welke opportuniteiten hiermee gepaard kunnen gaan.

Wist u onder meer dat met de WVV …

… slechts een aantal vennootschapsvormen zullen overblijven namelijk de NV, BV, CV en de maatschap en dat de overige vennootschapsvormen worden afgeschaft?

… de BVBA de meeste wijzigingen ondergaat en wordt omgevormd naar de BV, die de vennootschapsvorm bij uitstek moet worden met een verregaande flexibiliteit op het vlak van bestuur en aandeelhouderschap?  

… de oprichting van een BV niet langer een minimumkapitaal vereist, maar louter voldoende eigen vermogen in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid?

… het meervoudig stemrecht in de BV en de NV mogelijk wordt, zonder beperking van het aantal stemmen dat aan één aandeel kan worden toegekend?

… de bestuursregels binnen de vennootschap grondig werden herbekeken, waarbij bijv. een NV kan opteren voor een eenhoofdig bestuur, de regels voor schriftelijke besluitvorming worden vereenvoudigd, het ad nutum herroepbaar karakter van een bestuurdersmandaat binnen een NV niet meer een absolute vereiste is, de belangenconflictregels worden gewijzigd, alsook de maximale exposure wordt beperkt op het gebied van bestuursaansprakelijkheid?
 
… de regels inzake kapitaal binnen de vennootschap met rechtspersoonlijkheid (minimumkapitaal, dividenden, kapitaalverhoging en vermindering, inkoop eigen aandelen, financiële steunverlening, …) grondig zijn vereenvoudigd?
 
… ook in ons land de statutaire zetelleer zal gelden, waardoor het niet meer noodzakelijk zal zijn om uw activiteiten in België te ontplooien om onder het Belgische recht te vallen?
 
… aandeelhoudersgeschillen veel efficiënter zullen kunnen worden aangepakt?
 
... het vennootschapsrecht en het verenigingsrecht in één wetboek worden geïntegreerd waardoor vele regels op elkaar kunnen worden afgestemd zonder te raken aan de eigenheid van de non-profitsector?

Mocht u over deze of ander aangelegenheden vragen hebben, contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie!