COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE NADERE REGELS VOOR DE AANDUIDING VAN WATERGEVOELIGE OPENRUIMTEGEBIEDEN

30.7.2018

Met het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving werd een nieuwe procedure voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden vastgesteld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Via deze decreetsaanpassing werd de mogelijkheid voorzien dat de Vlaamse Regering bij besluit gebieden kan aanduiden als watergevoelig openruimtegebied.

Dit beleid bouwt verder op de eerdere beslissingen van de Vlaamse regering met betrekking tot signaalgebieden. Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de bij decreet vastgelegde stedenbouwkundige voorschriften van toepassing worden en de voordien geldende bestemming wordt opgeheven.

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse regering houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaamse Regering op 15 juni 2018. Het besluit bevat regels voor de voorlopige aanduiding, de consultatie en het openbaar onderzoek die voorafgaan aan een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied en geeft daarmee invulling aan de procedure zoals ze werd vastgelegd in de VCRO.

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE NADERE REGELS VOOR DE AANDUIDING VAN WATERGEVOELIGE OPENRUIMTEGEBIEDEN

Met het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving werd een nieuwe procedure voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden vastgesteld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Via deze decreetsaanpassing werd de mogelijkheid voorzien dat de Vlaamse Regering bij besluit gebieden kan aanduiden als watergevoelig openruimtegebied.

Dit beleid bouwt verder op de eerdere beslissingen van de Vlaamse regering met betrekking tot signaalgebieden. Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de bij decreet vastgelegde stedenbouwkundige voorschriften van toepassing worden en de voordien geldende bestemming wordt opgeheven.

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse regering houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaamse Regering op 15 juni 2018. Het besluit bevat regels voor de voorlopige aanduiding, de consultatie en het openbaar onderzoek die voorafgaan aan een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied en geeft daarmee invulling aan de procedure zoals ze werd vastgelegd in de VCRO.