COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

MINISTERIEEL BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DIVERSE FORMULIEREN BEHOREND BIJ HET OMGEVINGSVERGUNNINGENBESLUIT NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGINGEN INZAKE DE ARCHEOLOGIENOTA

29.4.2019

Op 23 maart 2019 werd in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit naar aanleiding van de wijzigingen inzake de archeologienota gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op 18 maart 2019.

Op 1 april 2019 traden de wijzigingen inzake de archeologieregelgeving in werking. De voornaamste wijzigingen betroffen:

  • Wijziging procedure inzake de archeologienota als bijlage bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning
  • Aanpassing melding van vooronderzoek met ingreep in de bodem
  • Het archeologieportaal speelt een meer vooraanstaande rol
  • Onderscheid twee types erkende archeologen.

Het voormeld ministerieel besluit voorziet in een wijziging van de bijlage 32B “Bekrachtigde of ter bekrachtiging ingediende archeologienota” bij een omgevingsvergunningsaanvraag aangezien men niet langer de archeologienota’s met de resultaten van het archeologisch vooronderzoek en de daaropvolgende nota’s met de resultaten van het eigenlijke archeologische onderzoek moet bekrachtigen maar enkel nog moeten gemeld worden.

MINISTERIEEL BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DIVERSE FORMULIEREN BEHOREND BIJ HET OMGEVINGSVERGUNNINGENBESLUIT NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGINGEN INZAKE DE ARCHEOLOGIENOTA

Op 23 maart 2019 werd in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit naar aanleiding van de wijzigingen inzake de archeologienota gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op 18 maart 2019.

Op 1 april 2019 traden de wijzigingen inzake de archeologieregelgeving in werking. De voornaamste wijzigingen betroffen:

  • Wijziging procedure inzake de archeologienota als bijlage bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning
  • Aanpassing melding van vooronderzoek met ingreep in de bodem
  • Het archeologieportaal speelt een meer vooraanstaande rol
  • Onderscheid twee types erkende archeologen.

Het voormeld ministerieel besluit voorziet in een wijziging van de bijlage 32B “Bekrachtigde of ter bekrachtiging ingediende archeologienota” bij een omgevingsvergunningsaanvraag aangezien men niet langer de archeologienota’s met de resultaten van het archeologisch vooronderzoek en de daaropvolgende nota’s met de resultaten van het eigenlijke archeologische onderzoek moet bekrachtigen maar enkel nog moeten gemeld worden.