COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

MINISTERIEEL BESLUIT TOT AANDUIDING VAN FOCUSGEBIEDEN VOOR HET JAAR 2018

26.1.2018

Vandaag werd het besluit gepubliceerd van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw met betrekking tot de aanduiding van focusgebieden voor het jaar 2018.

Focusgebieden zijn gebieden waarvan de nitraatconcentratie van 50 mg nitraat per liter in het oppervlaktewater wordt overschreden. Ook krijgt een bepaald gebied de aanduiding focusgebied als men vaststelt dat de evolutie van nitraatconcentratie in het grondwater onvoldoende vooruitgang toont.

Nitraat komt in het grondwater terecht door (over)bemesting, uitscheiding door dieren bij begrazing inbegrepen, en insijpeling van stikstofhoudend water. Focusgebieden komen bijgevolg voornamelijk voor in agrarische regio’s. Te hoge nitraatconcentraties bemoeilijken onder andere bepaalde gebruikstoepassingen van grondwater zoals de productie van drinkwater.

Een bedrijf dat in focusgebied ligt dient maatregelen te nemen om de kwalificatie als focusbedrijf te verliezen. Indien het bedrijf niet de nodige maatregelen neemt kunnen er boetes worden opgelegd via het Mestdecreet en het DABM om de handhaving te verzekeren.

MINISTERIEEL BESLUIT TOT AANDUIDING VAN FOCUSGEBIEDEN VOOR HET JAAR 2018

Vandaag werd het besluit gepubliceerd van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw met betrekking tot de aanduiding van focusgebieden voor het jaar 2018.

Focusgebieden zijn gebieden waarvan de nitraatconcentratie van 50 mg nitraat per liter in het oppervlaktewater wordt overschreden. Ook krijgt een bepaald gebied de aanduiding focusgebied als men vaststelt dat de evolutie van nitraatconcentratie in het grondwater onvoldoende vooruitgang toont.

Nitraat komt in het grondwater terecht door (over)bemesting, uitscheiding door dieren bij begrazing inbegrepen, en insijpeling van stikstofhoudend water. Focusgebieden komen bijgevolg voornamelijk voor in agrarische regio’s. Te hoge nitraatconcentraties bemoeilijken onder andere bepaalde gebruikstoepassingen van grondwater zoals de productie van drinkwater.

Een bedrijf dat in focusgebied ligt dient maatregelen te nemen om de kwalificatie als focusbedrijf te verliezen. Indien het bedrijf niet de nodige maatregelen neemt kunnen er boetes worden opgelegd via het Mestdecreet en het DABM om de handhaving te verzekeren.