COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

HET VERBOD OP GEOBLOCKING KOMT STEEDS DICHTERBIJ

14.2.2018

 

In het kader van een digitale eengemaakte markt heeft het Europese Parlement nu ook het voorstel van verordening in verband met het verbod op geoblocking goedgekeurd, tegen het einde van dit jaar zouden de regels in werking moeten treden. Een consument zal dus voortaan vrij zijn om te kiezen via welke webshop (zowel binnenland als buitenland) men goederen wenst aan te kopen.

Het kader:

Geoblocking wordt door de Europese Commissie gedefinieerd als: “het om commerciële redenen blokkeren door online verkopers van de toegang tot websites die in andere landen zijn geregistreerd”. Dit blokkeren van toegang tot websites kan verschillende vormen aannemen. Een voorbeeld kan de problematiek verduidelijken: wanneer u als Belgische consument op een Spaanse website goederen wil aankopen, kan het zijn dat u vandaag ofwel integraal toegang wordt geweigerd, ofwel wordt u omgeleid naar een lokale (Belgische) website. Bijgevolg zal de Belgische consument op basis van zijn IP adres, postadres of het land van uitgifte van zijn creditcard meer moeten betalen voor hetzelfde product. Rechtvaardiging voor deze discriminatoire praktijken is mogelijk teneinde wettelijke verplichtingen na te komen, jammer genoeg is dit niet steeds het geval, waardoor deze discriminatoire praktijken een negatief effect hebben op grensoverschrijdende online handel.

Praktisch:

Zowel online als offline verkoop van goederen en diensten vallen onder het toepassingsgebied van het betreffende voorstel. Wat betreft het territoriale toepassingsgebied gaat het zowel om in de EU gevestigde handelaren als handelaren die in derde landen zijn gevestigd maar goederen/diensten aan klanten in de Unie verkopen of willen verkopen.

“Shop like a local” is het basisprincipe dat doorheen de verordening zal gehanteerd worden, als Belg moet ik onder dezelfde voorwaarden kunnen aankopen op een Spaanse website als een Spanjaard. Drie specifieke situaties worden omschreven waarin discriminatie verboden is; (i) wanneer een Belgische consument goederen bestelt op de Spaanse website, maar de Spaanse handelaar levert normaal niet aan België, in die situatie moet de Belgische klant tegen dezelfde voorwaarden kunnen kopen als een Spanjaard, ook wat betreft de prijs en leveringsvoorwaarden, (ii) Wanneer de Spaanse handelaar langs elektronische weg diensten aanbiedt, (iii) wanneer de Spaanse handelaar diensten verricht anders dan die onder het tweede punt op een andere locatie dan België (waar de klant zich bevindt) zoals bijvoorbeeld hotelovernachtingen en toegangstickets voor festivals etc…

Deze regels zijn nog niet van toepassing op audiovisuele en auteursrechtelijk beschermde werken zoals e-boeken, muziek of games. De Verordening bevat wel een verplichting aan de commissie om binnen de twee jaar te evalueren of deze verordening ook naar die sectoren zal worden uitgebreid.

Een verschil in prijszetting blijft uiteraard mogelijk, daarnaast bevat de nieuwe verordening ook geen verplichting tot levering van de handelaar.

HET VERBOD OP GEOBLOCKING KOMT STEEDS DICHTERBIJ

 

In het kader van een digitale eengemaakte markt heeft het Europese Parlement nu ook het voorstel van verordening in verband met het verbod op geoblocking goedgekeurd, tegen het einde van dit jaar zouden de regels in werking moeten treden. Een consument zal dus voortaan vrij zijn om te kiezen via welke webshop (zowel binnenland als buitenland) men goederen wenst aan te kopen.

Het kader:

Geoblocking wordt door de Europese Commissie gedefinieerd als: “het om commerciële redenen blokkeren door online verkopers van de toegang tot websites die in andere landen zijn geregistreerd”. Dit blokkeren van toegang tot websites kan verschillende vormen aannemen. Een voorbeeld kan de problematiek verduidelijken: wanneer u als Belgische consument op een Spaanse website goederen wil aankopen, kan het zijn dat u vandaag ofwel integraal toegang wordt geweigerd, ofwel wordt u omgeleid naar een lokale (Belgische) website. Bijgevolg zal de Belgische consument op basis van zijn IP adres, postadres of het land van uitgifte van zijn creditcard meer moeten betalen voor hetzelfde product. Rechtvaardiging voor deze discriminatoire praktijken is mogelijk teneinde wettelijke verplichtingen na te komen, jammer genoeg is dit niet steeds het geval, waardoor deze discriminatoire praktijken een negatief effect hebben op grensoverschrijdende online handel.

Praktisch:

Zowel online als offline verkoop van goederen en diensten vallen onder het toepassingsgebied van het betreffende voorstel. Wat betreft het territoriale toepassingsgebied gaat het zowel om in de EU gevestigde handelaren als handelaren die in derde landen zijn gevestigd maar goederen/diensten aan klanten in de Unie verkopen of willen verkopen.

“Shop like a local” is het basisprincipe dat doorheen de verordening zal gehanteerd worden, als Belg moet ik onder dezelfde voorwaarden kunnen aankopen op een Spaanse website als een Spanjaard. Drie specifieke situaties worden omschreven waarin discriminatie verboden is; (i) wanneer een Belgische consument goederen bestelt op de Spaanse website, maar de Spaanse handelaar levert normaal niet aan België, in die situatie moet de Belgische klant tegen dezelfde voorwaarden kunnen kopen als een Spanjaard, ook wat betreft de prijs en leveringsvoorwaarden, (ii) Wanneer de Spaanse handelaar langs elektronische weg diensten aanbiedt, (iii) wanneer de Spaanse handelaar diensten verricht anders dan die onder het tweede punt op een andere locatie dan België (waar de klant zich bevindt) zoals bijvoorbeeld hotelovernachtingen en toegangstickets voor festivals etc…

Deze regels zijn nog niet van toepassing op audiovisuele en auteursrechtelijk beschermde werken zoals e-boeken, muziek of games. De Verordening bevat wel een verplichting aan de commissie om binnen de twee jaar te evalueren of deze verordening ook naar die sectoren zal worden uitgebreid.

Een verschil in prijszetting blijft uiteraard mogelijk, daarnaast bevat de nieuwe verordening ook geen verplichting tot levering van de handelaar.