COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN DE BOUWCODE STAD ANTWERPEN

31.5.2018

De Stad Antwerpen organiseert een openbaar onderzoek over de gedeeltelijke herziening van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’. Het betreft de herziening van artikel 23 omtrent de bescherming van eengezinswoningen.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018. Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van de stad Antwerpen: www.antwerpen.be en ligt tevens ter inzage in de stadsloketten van alle districten.

Opmerkingen en bezwaren over de wijzigingen van de verordening dienen schriftelijk te worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, stadsontwikkeling/afdeling ruimte, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen of via mail naar ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be.

GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN DE BOUWCODE STAD ANTWERPEN

De Stad Antwerpen organiseert een openbaar onderzoek over de gedeeltelijke herziening van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’. Het betreft de herziening van artikel 23 omtrent de bescherming van eengezinswoningen.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018. Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van de stad Antwerpen: www.antwerpen.be en ligt tevens ter inzage in de stadsloketten van alle districten.

Opmerkingen en bezwaren over de wijzigingen van de verordening dienen schriftelijk te worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, stadsontwikkeling/afdeling ruimte, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen of via mail naar ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be.