COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

ENKELE WIJZIGINGEN AAN HET BODEMDECREET VANAF 1 APRIL 2018

20.4.2018

Vanaf 1 april 2018 zal de OVAM niet meer standaard alle bodemonderzoeken op conformiteit beoordelen, doch behoudt zij nog wel de mogelijkheid ertoe. De aard en de ernst van de bodemverontreiniging worden nog wel beoordeeld door de OVAM. Om de rechtsonderhorige rechtszekerheid te geven over de kwaliteit van de bodemonderzoeken, wordt er een kwaliteitsaudit voorzien van erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Een tweede belangrijke wijziging is een verplicht bodemonderzoek voor risicogronden. De OVAM zal hiervoor eigenaars dan wel exploitanten aanmanen. Zij hebben de mogelijkheid om een vrijstelling van deze onderzoeksplicht aan te vragen.

De nieuwe regeling gaat ook over de optimalisering van de sectorfondsenregeling met belangrijke vereenvoudigingen om er zich op te beroepen.

Tot slot worden bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib aanzien als bodemmaterialen, waardoor zij niet meer als afvalstof worden beschouwd onder het Materialendecreet. De grondverzetsregeling wordt van toepassing op het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib - weliswaar onder een aantal voorwaarden.

ENKELE WIJZIGINGEN AAN HET BODEMDECREET VANAF 1 APRIL 2018

Vanaf 1 april 2018 zal de OVAM niet meer standaard alle bodemonderzoeken op conformiteit beoordelen, doch behoudt zij nog wel de mogelijkheid ertoe. De aard en de ernst van de bodemverontreiniging worden nog wel beoordeeld door de OVAM. Om de rechtsonderhorige rechtszekerheid te geven over de kwaliteit van de bodemonderzoeken, wordt er een kwaliteitsaudit voorzien van erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Een tweede belangrijke wijziging is een verplicht bodemonderzoek voor risicogronden. De OVAM zal hiervoor eigenaars dan wel exploitanten aanmanen. Zij hebben de mogelijkheid om een vrijstelling van deze onderzoeksplicht aan te vragen.

De nieuwe regeling gaat ook over de optimalisering van de sectorfondsenregeling met belangrijke vereenvoudigingen om er zich op te beroepen.

Tot slot worden bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib aanzien als bodemmaterialen, waardoor zij niet meer als afvalstof worden beschouwd onder het Materialendecreet. De grondverzetsregeling wordt van toepassing op het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib - weliswaar onder een aantal voorwaarden.