COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

DE VLAAMSE REGERING BESCHERMT CA. 12.000 HA ZONEVREEMDE BOSSEN

24.4.2017

De Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen voorlopig goedgekeurd. Het gaat om 12.260 hectare aan waardevolle bossen die ruimtelijk kwetsbaar zijn omdat ze in bijvoorbeeld een woonzone, industrie- of landbouwgebied liggen. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos gaat het per ruimtelijke bestemming over volgende oppervlaktes: 7.910 ha in landbouwgebied, 1.630 ha in gebieden voor functie wonen, 1.352 ha in gebieden bestemd voor recreatie, 502 ha in gebieden voor bedrijvigheid (vb. industrie) en 868 ha in overige niet-groene bestemmingen.

Voor de bossen aangeduid op deze kaart geldt een verstrengde procedure voor ontbossing. Het verwijderen van die bossen is in principe verboden. Er kan wel een afwijking worden aangevraagd, die door de Vlaamse regering na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos zal moeten worden beoordeeld.

Het openbaar onderzoek over dit ontwerp van besluit vindt plaats van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen eventuele bezwaren en opmerkingen formuleren.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u steeds terecht bij Ciska SERVAIS en Philippe VAN WESEMAEL.

DE VLAAMSE REGERING BESCHERMT CA. 12.000 HA ZONEVREEMDE BOSSEN

De Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen voorlopig goedgekeurd. Het gaat om 12.260 hectare aan waardevolle bossen die ruimtelijk kwetsbaar zijn omdat ze in bijvoorbeeld een woonzone, industrie- of landbouwgebied liggen. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos gaat het per ruimtelijke bestemming over volgende oppervlaktes: 7.910 ha in landbouwgebied, 1.630 ha in gebieden voor functie wonen, 1.352 ha in gebieden bestemd voor recreatie, 502 ha in gebieden voor bedrijvigheid (vb. industrie) en 868 ha in overige niet-groene bestemmingen.

Voor de bossen aangeduid op deze kaart geldt een verstrengde procedure voor ontbossing. Het verwijderen van die bossen is in principe verboden. Er kan wel een afwijking worden aangevraagd, die door de Vlaamse regering na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos zal moeten worden beoordeeld.

Het openbaar onderzoek over dit ontwerp van besluit vindt plaats van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen eventuele bezwaren en opmerkingen formuleren.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u steeds terecht bij Ciska SERVAIS en Philippe VAN WESEMAEL.