COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

GRENSOVERSCHRIJDENDE INNING VAN GELDVORDERINGEN VIA HET EUROPEES BETALINGSBEVEL, SNELLER EN EENVOUDIGER IN 2019?

20.3.2019

Het Europees Betalingsbevel is niet nieuw. Het werd ingevoerd in 2006 en met ingang van 14 juli 2017 gewijzigd door een nieuwe Europese Verordening*.

De Verordening had goede bedoelingen voor de schuldeisers van niet betwiste schuldvorderingen. Via een eenvoudige en eenzijdige procedure vaardigt de rechtbank een betalingsbevel uit dat in de lidstaat van de schuldenaar wordt betekend. Tekent de schuldenaar binnen een termijn verweer aan, dan kan alsnog een betwisting voor de rechtbank worden gebracht. Is er geen verweer, dan wordt het betalingsbevel uitvoerbaar.

De toepassing van de Verordening moet nu gestroomlijnd worden. De Ondernemingsrechtbank Antwerpen (bevoegd voor de provincies Antwerpen en Limburg) vaardigde op 13 maart 2019 een “Leidraad” uit. Eerder had de Europese Commissie al een “Praktische Handleiding” uitgebracht. In praktijk was daar duidelijk nood aan.

Enkele praktische verduidelijkingen:

 • Binnen het arrondissement Antwerpen worden verzoeken behandeld door de Afdeling Hasselt of Turnhout, dus niet door de Afdelingen Antwerpen, Mechelen en Tongeren;
 • Per eisende partij moet een rolrecht van 20,00 EUR op voorhand betaald worden omdat het een eenzijdige procedure betreft. Dit kan op de schuldenaar worden verhaald (zie over rolrechten onze update);
 • De rechtbank kent volgende accessoria toe:
  • intresten maximaal aan de rentevoet van de wet betalingsachterstand, die 8% bedraagt in 2019;
  • schadebeding, maximum 10% van de hoofdsom met een maximum van 2.500,00 EUR;
 • Er worden geen rechtsplegingsvergoeding, aanmaningskosten of andere kosten toegekend.

Eenmaal het betalingsbevel is uitgevaardigd, moet dit in de lidstaat van de schuldenaar worden betekend**. Dit blijkt het moeilijkste onderdeel te zijn. De betekening moet beantwoorden aan zowel de Betalingsbevelverordening, de Betekeningsverordening en het nationale recht van de Lidstaat waar de betekening gebeurt.

In praktijk leidt een rechtstreekse betekening bij exploot, verstuurd via aangetekend schrijven, tot het probleem dat de ontvangstbevestiging niet of zeer laattijdig terug wordt gestuurd. Daarenboven is in sommige lidstaten een rechtstreekse betekening van een rechterlijke beslissing niet mogelijk. De betekening gebeurt dan via een centrale autoriteit, maar ook die is niet altijd zo snel en eenduidig. Waar de procedure eenvoudig en snel start, kan in deze fase vertraging ontstaan.

Als het certificaat van betekening of kennisgeving aan de rechtbank wordt bezorgd, zal die het betalingsbevel uitvoerbaar verklaren. Wordt tijdig een verweer ingediend, dan wordt de betwisting voor vorderingen boven de 5.000 EUR voor de rechtbank gebracht om in een gewone procedure te worden behandeld. Voor kleinere vorderingen is er een aparte procedure.

Voor vragen contacteer Astrea.

19 maart 2019

 

*Verordening (EG) 1896/2006 dd. 12 December 2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2421 dd. 16 december 2015.

**De leidraad lijkt ook een betekening in het binnenland mogelijk te maken via gerechtsbrief, maar dit lijkt in strijd te zijn met art. 3.

GRENSOVERSCHRIJDENDE INNING VAN GELDVORDERINGEN VIA HET EUROPEES BETALINGSBEVEL, SNELLER EN EENVOUDIGER IN 2019?

Het Europees Betalingsbevel is niet nieuw. Het werd ingevoerd in 2006 en met ingang van 14 juli 2017 gewijzigd door een nieuwe Europese Verordening*.

De Verordening had goede bedoelingen voor de schuldeisers van niet betwiste schuldvorderingen. Via een eenvoudige en eenzijdige procedure vaardigt de rechtbank een betalingsbevel uit dat in de lidstaat van de schuldenaar wordt betekend. Tekent de schuldenaar binnen een termijn verweer aan, dan kan alsnog een betwisting voor de rechtbank worden gebracht. Is er geen verweer, dan wordt het betalingsbevel uitvoerbaar.

De toepassing van de Verordening moet nu gestroomlijnd worden. De Ondernemingsrechtbank Antwerpen (bevoegd voor de provincies Antwerpen en Limburg) vaardigde op 13 maart 2019 een “Leidraad” uit. Eerder had de Europese Commissie al een “Praktische Handleiding” uitgebracht. In praktijk was daar duidelijk nood aan.

Enkele praktische verduidelijkingen:

 • Binnen het arrondissement Antwerpen worden verzoeken behandeld door de Afdeling Hasselt of Turnhout, dus niet door de Afdelingen Antwerpen, Mechelen en Tongeren;
 • Per eisende partij moet een rolrecht van 20,00 EUR op voorhand betaald worden omdat het een eenzijdige procedure betreft. Dit kan op de schuldenaar worden verhaald (zie over rolrechten onze update);
 • De rechtbank kent volgende accessoria toe:
  • intresten maximaal aan de rentevoet van de wet betalingsachterstand, die 8% bedraagt in 2019;
  • schadebeding, maximum 10% van de hoofdsom met een maximum van 2.500,00 EUR;
 • Er worden geen rechtsplegingsvergoeding, aanmaningskosten of andere kosten toegekend.

Eenmaal het betalingsbevel is uitgevaardigd, moet dit in de lidstaat van de schuldenaar worden betekend**. Dit blijkt het moeilijkste onderdeel te zijn. De betekening moet beantwoorden aan zowel de Betalingsbevelverordening, de Betekeningsverordening en het nationale recht van de Lidstaat waar de betekening gebeurt.

In praktijk leidt een rechtstreekse betekening bij exploot, verstuurd via aangetekend schrijven, tot het probleem dat de ontvangstbevestiging niet of zeer laattijdig terug wordt gestuurd. Daarenboven is in sommige lidstaten een rechtstreekse betekening van een rechterlijke beslissing niet mogelijk. De betekening gebeurt dan via een centrale autoriteit, maar ook die is niet altijd zo snel en eenduidig. Waar de procedure eenvoudig en snel start, kan in deze fase vertraging ontstaan.

Als het certificaat van betekening of kennisgeving aan de rechtbank wordt bezorgd, zal die het betalingsbevel uitvoerbaar verklaren. Wordt tijdig een verweer ingediend, dan wordt de betwisting voor vorderingen boven de 5.000 EUR voor de rechtbank gebracht om in een gewone procedure te worden behandeld. Voor kleinere vorderingen is er een aparte procedure.

Voor vragen contacteer Astrea.

19 maart 2019

 

*Verordening (EG) 1896/2006 dd. 12 December 2006, gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2421 dd. 16 december 2015.

**De leidraad lijkt ook een betekening in het binnenland mogelijk te maken via gerechtsbrief, maar dit lijkt in strijd te zijn met art. 3.

A PESSIMIST IS ONE WHO MAKES DIFFICULTIES OF HIS OPPORTUNITIES AND AN OPTIMIST IS ONE WHO MAKES OPPORTUNITIES OF HIS DIFFICULTIES.
Harry Truman, 1884 – 1972, 33rd President of the United States.