COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

PUBLIEKE RAADPLEGING CONCEPTNOTA PROVINCIAAL BELEIDSPLAN RUIMTE ANTWERPEN

27.8.2019

Op 6 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad een bericht van publieke raadpleging gepubliceerd naar aanleiding van de openbaarmaking van de conceptnota voor een Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (verder: “PBRA”).

Het PBRA vervangt het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen en zal de nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen bevatten.

Het PBRA bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders en bevat onder meer 4 ruimtelijke principes:

 • zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;
 • veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;
 • nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen;
 • eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:

 • ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven,
 • levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
 • verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Vanaf 20 augustus 2019 tot en met 18 oktober 2019 ligt de conceptnota voor het PBRA ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen. De conceptnota kan ook volledig worden bekeken via de volgende webpagina: www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.

PUBLIEKE RAADPLEGING CONCEPTNOTA PROVINCIAAL BELEIDSPLAN RUIMTE ANTWERPEN

Op 6 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad een bericht van publieke raadpleging gepubliceerd naar aanleiding van de openbaarmaking van de conceptnota voor een Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (verder: “PBRA”).

Het PBRA vervangt het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen en zal de nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen bevatten.

Het PBRA bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders en bevat onder meer 4 ruimtelijke principes:

 • zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;
 • veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;
 • nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen;
 • eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:

 • ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven,
 • levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
 • verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Vanaf 20 augustus 2019 tot en met 18 oktober 2019 ligt de conceptnota voor het PBRA ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen. De conceptnota kan ook volledig worden bekeken via de volgende webpagina: www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.

A PESSIMIST IS ONE WHO MAKES DIFFICULTIES OF HIS OPPORTUNITIES AND AN OPTIMIST IS ONE WHO MAKES OPPORTUNITIES OF HIS DIFFICULTIES.
Harry Truman, 1884 – 1972, 33rd President of the United States.