COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

BESLUIT VAN DE WAALSE REGERING HOUDENDE WIJZIGING MILIEUWETBOEK, BESLUIT OMGEVINGSLAWAAI EN MILIEUVERGUNNINGSDECREET

25.10.2018

Met het decreet van 24 mei 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/52/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werden een aantal zaken in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning gewijzigd met het oog op administratieve vereenvoudiging en dematerialisatie.

Op 24 oktober 2018 werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Waalse regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, van het besluit van 13 mei 2004 betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en van Boek I van het Milieuwetboek wat betreft de beoordeling van de effecten van projecten op het leefmilieu gepubliceerd dat werd aangenomen door de Waalse Regering op 6 september 2018. Het besluit bevat aanpassingen aan het milieuvergunningsbesluit, het besluit betreffende omgevingslawaai en het milieuwetboek welke in het kader van de aanname van het decreet van 24 mei 2018 noodzakelijk waren om deze in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn zoals voormeld.

BESLUIT VAN DE WAALSE REGERING HOUDENDE WIJZIGING MILIEUWETBOEK, BESLUIT OMGEVINGSLAWAAI EN MILIEUVERGUNNINGSDECREET

Met het decreet van 24 mei 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/52/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werden een aantal zaken in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning gewijzigd met het oog op administratieve vereenvoudiging en dematerialisatie.

Op 24 oktober 2018 werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Waalse regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, van het besluit van 13 mei 2004 betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en van Boek I van het Milieuwetboek wat betreft de beoordeling van de effecten van projecten op het leefmilieu gepubliceerd dat werd aangenomen door de Waalse Regering op 6 september 2018. Het besluit bevat aanpassingen aan het milieuvergunningsbesluit, het besluit betreffende omgevingslawaai en het milieuwetboek welke in het kader van de aanname van het decreet van 24 mei 2018 noodzakelijk waren om deze in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn zoals voormeld.

A PESSIMIST IS ONE WHO MAKES DIFFICULTIES OF HIS OPPORTUNITIES AND AN OPTIMIST IS ONE WHO MAKES OPPORTUNITIES OF HIS DIFFICULTIES.
Harry Truman, 1884 – 1972, 33rd President of the United States.