COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET MILIEUHANDHAVINGSBESLUIT

8.11.2018

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 4 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaamse Regering op 7 september 2018.

De wijzigingen omvatten enerzijds aanpassingen die voortvloeien uit het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en de wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en anderzijds een aantal wijzigingen die verband houden met de transitie naar het departement Omgeving en de ermee gepaard gaande veranderingen in organisatie en taakverdeling. Tot slot zijn er ook enkele aanpassingen voor de lokale toezichthouders, wordt de informatiedoorstroming verbeterd en worden verschillende bijlagen met milieu-inbreuken aangepast.

 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET MILIEUHANDHAVINGSBESLUIT

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 4 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaamse Regering op 7 september 2018.

De wijzigingen omvatten enerzijds aanpassingen die voortvloeien uit het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en de wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en anderzijds een aantal wijzigingen die verband houden met de transitie naar het departement Omgeving en de ermee gepaard gaande veranderingen in organisatie en taakverdeling. Tot slot zijn er ook enkele aanpassingen voor de lokale toezichthouders, wordt de informatiedoorstroming verbeterd en worden verschillende bijlagen met milieu-inbreuken aangepast.