COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TER UITVOERING VAN HET VLAAMS WONINGHUURDECREET

27.12.2018

Vorige week werd in het Belgisch Staatsblad het besluit ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaamse Regering op 7 december 2018.

Het Vlaams Woninghuurdecreet bevat op een aantal vlakken een opdracht aan de Vlaamse Regering om verder uitvoering te geven aan de decretale bepalingen. Met dit besluit vervult de Vlaamse Regering deze decretale opdracht.

Het betreft in het bijzonder het opstellen van een vulgariserende toelichting met betrekking tot huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen en huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten waarnaar wordt verwezen in de huurovereenkomst om de gebreken vast te stellen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden, om een lijst vast te stellen van kleine herstellingen en, wat huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen betreft, van kosten die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend, en om het formulier vast te stellen waarmee de financiële instelling ten aanzien van de verhuurders bevestigt dat de huurwaarborg toegekend is.

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TER UITVOERING VAN HET VLAAMS WONINGHUURDECREET

Vorige week werd in het Belgisch Staatsblad het besluit ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaamse Regering op 7 december 2018.

Het Vlaams Woninghuurdecreet bevat op een aantal vlakken een opdracht aan de Vlaamse Regering om verder uitvoering te geven aan de decretale bepalingen. Met dit besluit vervult de Vlaamse Regering deze decretale opdracht.

Het betreft in het bijzonder het opstellen van een vulgariserende toelichting met betrekking tot huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen en huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten waarnaar wordt verwezen in de huurovereenkomst om de gebreken vast te stellen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden, om een lijst vast te stellen van kleine herstellingen en, wat huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen betreft, van kosten die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend, en om het formulier vast te stellen waarmee de financiële instelling ten aanzien van de verhuurders bevestigt dat de huurwaarborg toegekend is.