COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE WIJZIGING VAN HET ONROERENDERFGOEDBESLUIT NAAR AANLEIDING VAN DE EX-POST EVALUATIE

7.1.2019

Eind december werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering op 14 december 2018 houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie, gepubliceerd.

Begin 2017 werd een evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet voor de periode 2015-2016 uitgevoerd. Het resultaat van deze evaluatie werd weergegeven in het Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet dd. 12 mei 2017.

Op 14 juli 2017 verleende de Vlaamse Regering goedkeuring aan de conceptnota “Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie”. De nota schetste de uiteindelijk beoogde aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving. De nodige wijzigingen aan het decreet werden al doorvertaald in een aanpassingsdecreet, dat op 4 juli 2018 werd aangenomen door het Vlaams Parlement en op 13 juli 2018 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd en afgekondigd. Het nu voorliggende aanpassingsbesluit voorziet verdere doorvertaling, waarbij de conceptnota en het aangepaste decreet uiteraard het eerste referentiekader vormen. Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering nu definitief haar Onroerenderfgoedbesluit en andere besluiten naar aanleiding van voormelde evaluatie.

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE WIJZIGING VAN HET ONROERENDERFGOEDBESLUIT NAAR AANLEIDING VAN DE EX-POST EVALUATIE

Eind december werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering op 14 december 2018 houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie, gepubliceerd.

Begin 2017 werd een evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet voor de periode 2015-2016 uitgevoerd. Het resultaat van deze evaluatie werd weergegeven in het Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet dd. 12 mei 2017.

Op 14 juli 2017 verleende de Vlaamse Regering goedkeuring aan de conceptnota “Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie”. De nota schetste de uiteindelijk beoogde aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving. De nodige wijzigingen aan het decreet werden al doorvertaald in een aanpassingsdecreet, dat op 4 juli 2018 werd aangenomen door het Vlaams Parlement en op 13 juli 2018 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd en afgekondigd. Het nu voorliggende aanpassingsbesluit voorziet verdere doorvertaling, waarbij de conceptnota en het aangepaste decreet uiteraard het eerste referentiekader vormen. Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering nu definitief haar Onroerenderfgoedbesluit en andere besluiten naar aanleiding van voormelde evaluatie.