COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

EERSTE SCHORSINGSARREST BIJ UDN VOOR DE RVVB IS EEN FEIT

Gepubliceerd door PHILIPPE VAN WESEMAEL
2.4.2015 Op 1 januari 2015 trad het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges in werking, evenals haar uitvoeringsbesluit.
 
Artikel 40 § 2 van voormeld decreet voorziet in de mogelijkheid voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen om, naar analogie met de gelijknamige procedure voor de Raad van State, bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van een vergunningsbeslissing te bevelen. Verzoekende partijen dienen voor een succesvol schorsingsverzoek bij UDN de uiterst dringende noodzakelijkheid aan te tonen, en ernstige middelen die de vernietiging van de bestreden beslissing kunnen verantwoorden.
PDF