COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

PUBLICATIES

COUNTDOWN TO GDPR: TACKLING THE CHALLENGE OF NEW DATA PROTECTION LAWS IN THE EU

31.10.2017 On 25 May 2018, The European Union’s new General Data Protection Regu­lation (GDPR) will enter into force.

The IR Global GDPR Virtual Series publication “Countdown to GDPR: Tackling the challenge of new data protection laws in the EU” aims to highlight the profound level of impact this new GDPR legislation will have on IR Global members and their clients.

Read here the full PDF version of the publication.
 
lees meer >

MEMORANDUM BETREFFENDE DE NIEUWE PANDWET

20.10.2017 De wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen terzake (de nieuwe pandwet) heeft als doel de huidige wetgeving over de vestiging, tegenwerpelijkheid en uitwinning van zakelijke zekerheden op roerende goederen te moderniseren, vereenvoudigen en grondig te wijzigen. Een van de meest opvallende vernieuwingen is de invoering van een nieuw bezitloos pandrecht, dat geregistreerd wordt in een nieuw openbaar pandregister (het nationaal pandregister).

Lees hier het volledige memorandum geschreven door Dieter Veestraeten van Astrea.
 
lees meer >

MEMORANDUM BETREFFENDE DE NIEUWE ANTIWITWASWET

17.10.2017 Een nieuwe Antiwitwaswet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017, ter omzetting van de EU richtlijn 2015/849. Deze wet vervangt de Antiwitwaswet van 1993, en is op 16 oktober 2017 in werking getreden.

Lees hier het volledige memorandum geschreven door Dieter Veestraeten van Astrea.

 
lees meer >

UITNODIGING: BEDRIJFSOVERDRACHT JURIDISCH EN FISCAAL BEKEKEN

26.9.2017 Astrea vennoten Dieter Veestraeten en Frédéric Verspreeuwen nodigen u uit voor hun sessie “Bedrijfsoverdracht juridisch en fiscaal bekeken” georganiseerd in het kader van de Week van de Bedrijfsoverdracht.
 
lees meer >

THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO CORPORATE GOVERNANCE 2017 – 10TH EDITION - CHAPTER 3: BELGIUM

17.7.2017 Steven De Schrijver and Thomas Daenens of Astrea have contributed the Belgian chapter 3 to the International Comparative Legal Guide to Corporate Governance 2017 (10th edition). This guide, which is divided into Country Question and Answer Chapters, covers common issues in corporate governance laws and regulations – including transparency and reporting and corporate social responsibility – in 32 jurisdictions. It provides the international practitioner and in-house counsel with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of corporate governance.
 
lees meer >

HOF VAN CASSATIE BESLECHT DE DISCUSSIE OVER DE WEDERBELEGGINGSVERGOEDING BIJ EEN LENING OP INTREST VOOR ONDERNEMINGEN

18.4.2017 In een arrest van 24 november 2016 (C.15.0409.F/1) heeft het Hof van Cassatie een belangrijke halt toegeroepen aan de hoge wederbeleggingsvergoedingen (“funding loss”) die de banken aanrekenden aan ondernemingen als die laatsten een lening op intrest vervroegd wilden terugbetalen.
 
lees meer >

THE INTERNATIONAL LIBEL AND PRIVACY HANDBOOK – CHAPTER 17: BELGIUM

31.3.2017 Steven De Schrijver of Astrea has contributed the Belgian Chapter to the 2016-2017 Edition of the International Libel and Privacy Handbook by Charles J. Glasser, which was published by LexisNexis.
 
lees meer >

DE NIEUWE VERRUIMDE INNOVATIEAFTREK

30.3.2017 Op 20 februari 2017 werd de wet van 9 februari 2017 “tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten” (hierna ‘de innovatieaftrek’) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe fiscale gunstmaatregel vervangt de octrooiaftrek en is i.t.t. zijn voorganger in overeenstemming met de internationale richtlijnen uit het door de OESO opgestelde BEPS-actieplan.
 
lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER HOSTED WEBINAR FOR ITECHLAW ON PROPOSED EPRIVACY REGULATION

24.3.2017 Steven De Schrijver hosted on 22 March 2017 a webinar on the Proposal for a new ePrivacy Regulation which the European Commission issued on 10 January 2017. The webinar was attended by about 66 lawyers from around the world.
 
lees meer >

THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO MERGERS & ACQUISITIONS 2017 - CHAPTER 9: BELGIUM

7.3.2017 Steven De Schrijver of Astrea has contributed in writing the Belgian Chapter 9 of the International Comparative Legal Guide to Mergers & Acquisitions 2017 (11th edition). This guide provides corporate counsel and international practitioners with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of mergers and acquisitions. The country question and answer chapters provide a broad overview of common issues in mergers and acquisitions in 41 jurisdictions. All chapters are written by leading mergers and acquisitions lawyers and industry specialists.
 
lees meer >
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>