COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

UPDATES

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES FEATURE ARTICLE ON QUANTUM COMPUTING TO WHO’S WHO LEGAL

6.2.2020

Astrea corporate and technology partner Steven De Schrijver has contributed an article entitled “Quantum Computing: the Certainty of the Uncertain” to the features section of the Who’s Who Legal website (http://whoswholegal.com), published by Law Business Research Limited.

In this article, Steven discusses some of the implications of quantum technology for data protection, privacy, competition and contract law, as well as its potential impact on the legal profession, and certain public interest risks it may entail.

To read the complete article please use the following link: Quantum Computing: the Certainty of the Uncertain.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER PUBLISHES PAPER ON COMMERCIAL USE OF DRONES IN US-CHINA LAW REVIEW

6.2.2020

Astrea corporate and technology partner Steven De Schrijver has published a paper entitled “Commercial Use of Drones: Commercial Drones facing Legal Turbulence: towards a new legal framework in the EU” in the US-China Law Review (Volume 16, Number 8, pages 338-353), published by David Publishing Company.

This paper aims to summarize the European legal framework with regard to the commercial use of drones, as well as outstanding legal questions and challenges for this new technology: the development of an international framework for the commercial use of drones and steps made in this respect in the EU as well as liability, insurance and the data protection issues in relation to drones.

The PDF version of the complete publication can be found here : Commercial Use of Drones in US-China Law Review.

lees meer >

PIETER PAEPE AUTHORS BELGIAN CHAPTER OF CHAMBERS AND PARTNERS 2019 GLOBAL PRACTICE GUIDE

16.1.2020

Pieter Paepe, partner with Astrea, has authored the Belgian chapter “Gaming Law” of the Chambers and Partners 2019 Global Practice Guide

You can read the full article through the following link: Chambers and Partners - Global Practice Guide 2019 - Belgian Chapter or download the PDF version here.

 

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER AND OLIVIER VAN FRAEYENHOVEN PUBLISH BELGIAN CHAPTER IN THE PRIVACY, DATA PROTECTION AND CYBERSECURITY LAW REVIEW

15.11.2019

Astrea’s corporate and technology partner Steven De Schrijver and commercial law partner Olivier Van Fraeyenhoven have contributed the Belgian chapter in “The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review” (Sixth Edition, Ed. Alan Charles Raul), which has been published by Law Business Research in its “Law Reviews”-series.

The Law Reviews give readers a business-focused insight of some of the key substantive and procedural issues, as well as an analysis of important cases, deals and hot topics in each field of law. They also help practitioners to look beyond their own borders where they may see opportunities to practise ever more actively, exploiting strategic solutions and understanding options in foreign jurisdictions which are different from their home forum.

In the Belgian chapter, Steven and Olivier discuss the most recent Belgian legislative and regulatory developments with respect to privacy, data protection and cybersecurity law, as well as some recent case law.

Read here the complete Belgian chapter published by Steven De Schrijver and Olivier Van Fraeyenhoven: the Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review - 6th Edition - Belgian Chapter.

 

lees meer >

ASTREA REPRESENTED AT IBA2019 IN SEOUL

8.10.2019

Our International Team Marc Van Looveren, Frederic Verspreeuwen and Steven De Schrijver would like to thank all existing friends & new colleagues from around the world for catching up with Astrea in Seoul at the IBA2019. It has been again fun and fruitful! Looking forward to staying in contact and seeing you all back in Miami next year, if not before.

lees meer >

NIEUW DECREET INZAKE DE GEMEENTEWEGEN

5.9.2019

Op 12 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de gemeentewegen gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 24 april 2019.

Het nieuwe decreet is in werking getreden op 1 september 2019 en vervangt de Buurtwegenwet van 10 april 1841.

Middels het decreet wordt een geïntegreerde regeling voor alle gemeentewegen voorzien waarbij voornamelijk de nadruk wordt gelegd op trage wegen, zijnde gemeentewegen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Het onderscheid tussen buurtwegen enerzijds en gewone gemeentewegen anderzijds wordt door het voormeld decreet opgeheven. Voortaan vallen alle gemeentewegen onder het toepassingsgebied van het nieuwe decreet.

Een nieuwigheid die het decreet voorziet is de mogelijkheid voor de gemeenten om beleidskaders en actieplannen op te maken voor gemeentewegen waarbij ze hun toekomstvisie op het lokale wegennet kunnen vastleggen. De bevoegdheid om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing dan wel opheffing van de gemeentewegen ligt nu ook exclusief bij de gemeenten.

Een aanleg of wijziging van een gemeenteweg zal in principe verlopen via de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen, die eveneens geïntegreerd kunnen worden in een RUP (of in een projectbesluit in het kader van een complex project). Alleszins wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om de desbetreffende aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg te integreren in de omgevingsvergunningsprocedure.

Het decreet voorziet een aparte administratieve beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing omtrent een gemeenteweg, tenzij deze gemeenteweg vervat zit in de procedure voor een RUP (of projectbesluit).

Andere noemenswaardige wijzigingen die het decreet met zich meebrengt hebben voornamelijk betrekking op: handhavingsinstrumenten, waardevermeerderingen en –verminderingen, verjaarbaarheid, beheer en realisatie, wederoverdracht alsook voorkeurrecht en het gemeentelijk wegenregister.

Dit decreet is er onder andere gekomen naar aanleiding van de vele rechtsgeschillen die ontstonden rond trage wagen.

Zo kon het voorvallen dat bij het indienen van een omgevingsvergunning voor een project, de gemeente als voorwaarde stelde dat de projectsite doorwaadbaar werd gemaakt voor voetgangers en fietsers. Dit zorgt echter voor discussies omtrent de vraag of de aanleg van deze wegenis dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad of niet, specifiek voor de gevallen waarbij de projectsite privé is en privé wordt beheerd. Het nieuwe decreet zorgt nu voor een sluitend antwoord door in artikel 2 6° een gemeenteweg te definiëren als een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond.

 

lees meer >

PUBLIEKE RAADPLEGING CONCEPTNOTA PROVINCIAAL BELEIDSPLAN RUIMTE ANTWERPEN

27.8.2019

Op 6 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad een bericht van publieke raadpleging gepubliceerd naar aanleiding van de openbaarmaking van de conceptnota voor een Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (verder: “PBRA”).

Het PBRA vervangt het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen en zal de nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen bevatten.

Het PBRA bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders en bevat onder meer 4 ruimtelijke principes:

  • zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;
  • veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;
  • nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen;
  • eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:

  • ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven,
  • levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
  • verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Vanaf 20 augustus 2019 tot en met 18 oktober 2019 ligt de conceptnota voor het PBRA ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen. De conceptnota kan ook volledig worden bekeken via de volgende webpagina: www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER AND RUDI DESMET CONTRIBUTED THE BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO OUTSOURCING 2019

31.7.2019

Astrea’s Corporate and M&A partner Steven De Schrijver and Employment Law partner Rudi Desmet have contributed the Belgian Chapter 4 of the International Comparative Legal Guide to Outsourcing 2019 (4th edition).

This guide, which is divided into Country Question and Answer Chapters, covers common issues in outsourcing laws and regulations in 21 jurisdictions – including regulatory frameworks, procurement processes, transfer of assets, employment law, data protection and tax issues, customer remedies, liability and dispute resolution. All chapters are written by leading experts in this particular practice area. 

Read the complete chapter written by Steven De Schrijver and Rudi Desmet: ICLG Outsourcing - Chapter 4: Belgium

lees meer >

LOUIS VERSTRAETEN PRESENTED AND ANALYSED THE RECENT PLESSERS CASE ON AN INSOLVENCY SEMINAR ORGANIZED BY INSOL EUROPE AND AIJA

19.6.2019

Our insolvency partner Louis Verstraeten presented and analysed the recent Plessers case (European Court of Justice, 16 May 2019, C-509/17) on an insolvency seminar organized by INSOL EUROPE and AIJA in Mallorca on 15 June 2019.

This case has far reaching effects for insolvency restructuring in Belgium. It makes a transfer of a business via a judicial restructuring more challenging and more time consuming. The Belgian legal provision, giving the acquirer of the business an option to choose and justify the employees that would transfer, was declared contrary to European law, in particular the Directive 2001/23 on Transfer of Undertakings and the protection of employee rights.

The case will likewise also affect other restructuring options implemented in other European member states in the recent past as an effort to curb the negative effect of insolvencies on employment.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES TO THE IR GLOBAL VIRTUAL ROUND TABLE SERIES PUBLICATION “STREAMLINED STRUCTURES – A BEST PRACTICE APPROACH TO INTERNATIONAL DEAL STRUCTURING"

5.6.2019

Astrea Corporate / M&A partner Steven De Schrijver has contributed as the Belgian expert to the IR Global Virtual Round Table Series publication “Streamlined Structures – A best practice approach to international deal structuring”.

IR Global’s Virtual Series publications aim to provide an insight into challenges and opportunities identified by specialist practitioners by bringing together a number of experts to discuss different practice area-related topics. The participants share their expertise and offer a unique perspective from their respective jurisdictions.

This article, which draws on the experience of six M&A professionals from a variety of jurisdictions (Belgium, India, USA, the Netherlands, Germany and Italy), discusses various issues with regard to structuring an international M&A transaction, such as legislative differences between countries, tax liabilities and specific deal structuring methods.

Read here the full Virtual Series publication:  Streamlined Structures – A best practice approach to international deal structuring.

lees meer >
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 >>