COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

UPDATES

HET VERBOD OP GEOBLOCKING KOMT STEEDS DICHTERBIJ

14.2.2018

 

In het kader van een digitale eengemaakte markt heeft het Europese Parlement nu ook het voorstel van verordening in verband met het verbod op geoblocking goedgekeurd, tegen het einde van dit jaar zouden de regels in werking moeten treden. Een consument zal dus voortaan vrij zijn om te kiezen via welke webshop (zowel binnenland als buitenland) men goederen wenst aan te kopen.

Het kader:

Geoblocking wordt door de Europese Commissie gedefinieerd als: “het om commerciële redenen blokkeren door online verkopers van de toegang tot websites die in andere landen zijn geregistreerd”. Dit blokkeren van toegang tot websites kan verschillende vormen aannemen. Een voorbeeld kan de problematiek verduidelijken: wanneer u als Belgische consument op een Spaanse website goederen wil aankopen, kan het zijn dat u vandaag ofwel integraal toegang wordt geweigerd, ofwel wordt u omgeleid naar een lokale (Belgische) website. Bijgevolg zal de Belgische consument op basis van zijn IP adres, postadres of het land van uitgifte van zijn creditcard meer moeten betalen voor hetzelfde product. Rechtvaardiging voor deze discriminatoire praktijken is mogelijk teneinde wettelijke verplichtingen na te komen, jammer genoeg is dit niet steeds het geval, waardoor deze discriminatoire praktijken een negatief effect hebben op grensoverschrijdende online handel.

Praktisch:

Zowel online als offline verkoop van goederen en diensten vallen onder het toepassingsgebied van het betreffende voorstel. Wat betreft het territoriale toepassingsgebied gaat het zowel om in de EU gevestigde handelaren als handelaren die in derde landen zijn gevestigd maar goederen/diensten aan klanten in de Unie verkopen of willen verkopen.

“Shop like a local” is het basisprincipe dat doorheen de verordening zal gehanteerd worden, als Belg moet ik onder dezelfde voorwaarden kunnen aankopen op een Spaanse website als een Spanjaard. Drie specifieke situaties worden omschreven waarin discriminatie verboden is; (i) wanneer een Belgische consument goederen bestelt op de Spaanse website, maar de Spaanse handelaar levert normaal niet aan België, in die situatie moet de Belgische klant tegen dezelfde voorwaarden kunnen kopen als een Spanjaard, ook wat betreft de prijs en leveringsvoorwaarden, (ii) Wanneer de Spaanse handelaar langs elektronische weg diensten aanbiedt, (iii) wanneer de Spaanse handelaar diensten verricht anders dan die onder het tweede punt op een andere locatie dan België (waar de klant zich bevindt) zoals bijvoorbeeld hotelovernachtingen en toegangstickets voor festivals etc…

Deze regels zijn nog niet van toepassing op audiovisuele en auteursrechtelijk beschermde werken zoals e-boeken, muziek of games. De Verordening bevat wel een verplichting aan de commissie om binnen de twee jaar te evalueren of deze verordening ook naar die sectoren zal worden uitgebreid.

Een verschil in prijszetting blijft uiteraard mogelijk, daarnaast bevat de nieuwe verordening ook geen verplichting tot levering van de handelaar.

lees meer >

FRAUD AND SOCIAL SECURITY: EU COURT OF JUSTICE DRAWS BOUNDARIES TO THE BINDING FORCE OF E101 (A1) CERTIFICATES

8.2.2018

Pieter Paepe successfully assists the Belgian State in a land-mark social security case before the Grand Chamber of the EU Court of Justice - Case C-359/16 (Altun)

To read the complete article please use the following link: EU Court Justice draws boundaries to the binding force of E101 (A1) certificates.

 

lees meer >

MINISTERIEEL BESLUIT TOT AANDUIDING VAN FOCUSGEBIEDEN VOOR HET JAAR 2018

26.1.2018

Vandaag werd het besluit gepubliceerd van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw met betrekking tot de aanduiding van focusgebieden voor het jaar 2018.

Focusgebieden zijn gebieden waarvan de nitraatconcentratie van 50 mg nitraat per liter in het oppervlaktewater wordt overschreden. Ook krijgt een bepaald gebied de aanduiding focusgebied als men vaststelt dat de evolutie van nitraatconcentratie in het grondwater onvoldoende vooruitgang toont.

Nitraat komt in het grondwater terecht door (over)bemesting, uitscheiding door dieren bij begrazing inbegrepen, en insijpeling van stikstofhoudend water. Focusgebieden komen bijgevolg voornamelijk voor in agrarische regio’s. Te hoge nitraatconcentraties bemoeilijken onder andere bepaalde gebruikstoepassingen van grondwater zoals de productie van drinkwater.

Een bedrijf dat in focusgebied ligt dient maatregelen te nemen om de kwalificatie als focusbedrijf te verliezen. Indien het bedrijf niet de nodige maatregelen neemt kunnen er boetes worden opgelegd via het Mestdecreet en het DABM om de handhaving te verzekeren.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES ARTICLE “THE FUTURE IS NOW: LEGAL CONSEQUENCES OF ELECTRONIC PERSONALITY FOR AUTONOMOUS ROBOTS” TO WHO’S WHO LEGAL

19.1.2018

Astrea corporate and technology partner Steven De Schrijver has contributed an article entitled “The Future is Now: Legal Consequences of Electronic Personality for Autonomous Robots” to the features section of the Who’s Who Legal website (http://whoswholegal.com), published by Law Business Research Limited.

In this article, Steven De Schrijver assesses the development of autonomous robots and the legal challenges that they pose.

To read the complete article please use the following link: The Future is Now: Legal Consequences of Electronic Personality for Autonomous Robots.

lees meer >

ASTREA'S ANTWERP BRANCH HAS MOVED TO NEW OFFICES

2.1.2018

All our other contact information, including phone numbers and email addresses, remains the same, as well as our Brussels location at Louizalaan 235, B-1050 Brussels.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER PUBLISHES BELGIAN CHAPTER IN “THE PRIVACY, DATA PROTECTION AND CYBERSECURITY LAW REVIEW"

22.12.2017

Astrea corporate and technology partner Steven De Schrijver has published the Belgian chapter in “The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review” (Fourth Edition, Ed. Alan Charles Raul), which has been published by Law Business Research in its “Law Reviews”-series.

The Law Reviews give readers a business-focused insight of some of the key substantive and procedural issues, as well as an analysis of important cases, deals and hot topics in each field of law.

The Law Reviews help practitioners to look beyond their own borders where they may see opportunities to practise ever more actively, exploiting strategic solutions and understanding options in foreign jurisdictions which are different from their home forum.

In the Belgian chapter, Steven discusses the most recent Belgian legislative and regulatory developments with respect to privacy, data protection and cybersecurity law, as well as some recent case law.

Read here the complete Belgian chapter published by Steven De Schrijver: Belgian Chapter in the Privacy Data Protection and Cybersecurity Law Review.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES TO THE IR GLOBAL VIRTUAL SERIES PUBLICATION “OVERCOMING BARRIERS TO WIN-WIN: SMOOTHING THE DEAL PROCESS"

19.12.2017

Astrea Corporate / M&A partner Steven De Schrijver has contributed as the Belgian expert to the IR Global Virtual Series publication “Overcoming Barriers to Win-Win: Smoothing the deal process”.

This publication gathers advice from 9 experienced cross-border negotiators from a variety of jurisdictions (UK, The Netherlands, Germany, USA, Spain, Belgium, New Zealand, Finland and Italy), sharing their knowledge of the most effective negotiation techniques they use and expand on the actions and attitudes that are least useful.

They also discuss tried and tested ways of overcoming obstacles in the path of deal completion, explaining why those techniques work and the lessons they have learnt overcoming difficult situations.

Finally, the experts will also share deal anecdotes from either end of the success spectrum, demonstrating how easily things can go wrong if barriers to win-win become insurmountable.

Read here the full Virtual Series publication: Overcoming Barriers to Win-Win: Smoothing the deal process.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES TO CORPORATE LIVEWIRE’S MERGERS & ACQUISITIONS 2017 : VIRTUAL ROUND TABLE

18.12.2017

Astrea technology and M&A partner Steven De Schrijver has contributed as the Belgian expert to the Merger & Acquisitions 2017 Virtual Round Table, which was published by Corporate LiveWire.

The Virtual Round Table features 8 experts from jurisdictions around the world. In 11 questions these experts outline the current M&A landscape in their respective jurisdictions. Featured countries are: Belgium, Brazil, China, India, Japan, United Kingdom and United States.

Highlighted topics include due diligence considerations; the implementation of an effective post-merger integration strategy; cross-border complications; and an in-depth look at M&A trends in key industries such as healthcare, cybersecurity and infrastructure.

For the complete publication please use the following link: Corporate LiveWire's Mergers & Acquisitions 2017: Virtual Round Table

 

lees meer >

VERANDERINGEN OP TIL BIJ ASTREA

12.12.2017

 

Astrea maakt zich op voor 2018. Met de benoeming van Micha Van den Abeele als nieuwe vennoot en de aanstaande verhuis van ons kantoor te Antwerpen naar een state-of-the-art kantoorgebouw willen wij, ook in de toekomst, uw verwachtingen blijven overtreffen.

Astrea verwelkomt Micha Van den Abeele als partner in de Corporate & Finance praktijk

Micha Van den Abeele, sinds 2009 als advocaat werkzaam bij Astrea en gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, werd deze maand benoemd tot vennoot in de Corporate & Finance praktijk van Astrea. Als partner zal Micha zich blijven toeleggen op alle aspecten van het vennootschapsrecht met een speciale focus op het gebied van Corporate Real Estate. Met haar benoeming tot vennoot zet Astrea in op kwalitatieve groei en blijven wij een ambitieuze partner voor succesvol multidisciplinair juridisch advies voor uw onderneming.

Astrea neemt intrek in The Link

Astrea groeit en heeft grootse plannen voor 2018. We nemen afscheid van het kantoorgebouw aan de Roderveldlaan en verhuizen het kantoor te Antwerpen naar een nieuwe locatie op slechts 200 meter afstand van waar u ons de voorbije 10 jaar kon vinden.

The Link is een gloednieuw bedrijvencomplex met de focus op innovatie, design en duurzaamheid. Astrea kiest voor The Link omwille van de centrale ligging en vlotte bereikbaarheid en met het oog op verdere groei en uitbreiding. Wij kijken er naar uit om op deze nieuwe locatie onze toekomstige ambities waar te maken. U vindt er onze nieuwe kantoren en vergaderruimtes vanaf 1 januari 2018.

 

Nieuw adres (vanaf 1 januari 2018):
Kantoor Antwerpen: Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen
T +32 3 287 11 11  |  F +32 3 287 11 12  |  contact@astrealaw.be

Kantoor Brussel: Louizalaan 235, B-1050 Brussel
T +32 2 215 97 58 |  F +32 2 216 50 91  |  contact@astrealaw.be

lees meer >

WIJZIGING AAN HET WAALS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN KRACHT: REGULARISATIE VAN HET PERMANENT WONEN OP TOERISTISCHE CAMPINGS EN VAKANTIEPARKEN

8.12.2017

Vandaag treedt ingevolge het Decreet van 16 november 2017 een wijziging in het Waals wetboek van Ruimtelijke  Ontwikkeling in werking. Het betreft de toevoeging van groene woongebieden als één van de gebieden waarop urbanisatie  toegelaten is.

Dit decreet machtigt de gemeente om naar haar oordeel groene woongebieden in bepaalde zones te realiseren. Het decreet maakt een einde aan de juridische onzekerheid voor burgers die permanent verblijven in caravans of campers op campingterreinen of vakantieparken. Het was immers onmogelijk om een vergunning te verkrijgen om permanent te wonen op deze gebieden omdat deze gebieden behoren tot recreatiezones waar wonen stedenbouwkundig niet toegelaten was.

De nieuwe urbanisatiemogelijkheid is wel onderworpen aan volgende voorwaarden:

  • Elk perceel dat voor een verblijf bestemd is, moet een minimale oppervlakte hebben van 200 m²,
  • Over het hele gebied, berekend aantal per hectare, moet het aantal percelen zich tussen de 15 en 35 bevinden,
  • De verblijven zelf mogen maximum 60 m² groot zijn en geen verdiep behelzen,
  • Het groen woongebied moet openbare groengebieden bevatten die minstens 15% van de oppervlakte van het gebied bedekken.

De Waalse regering dient haar goedkeuring te hechten aan elk lokaal beleidsontwikkelingsplan en houdt rekening met de omkeerbaarheidsclausule. Deze clausule bepaalt dat wanneer de gemeente de wegen van het gebied niet heeft overgenomen, het gebied niet met water en elektriciteit heeft uitgerust of niet heeft voldaan aan de voorwaarden inzake zuivering van afvalwater, de bestemming niet meer als groen woongebied beschouwd zal worden.

lees meer >
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>