COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WET DIE KRAKEN STRAFBAAR MAAKT GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

20.11.2017

Op 6 november 2017 werd de wet die kraken strafbaar maakt, voluit de “Wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed”, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

10 dagen later, op 16 november 2017, trad de Wet in werking.

Door deze wet is het bezetten van een door een ander bewoond huis en daarin verblijven zonder toestemming van de bewoners strafbaar geworden. Ook een niet-bewoond huis bezetten is strafbaar wanneer klacht wordt ingediend door de eigenaar.

In dat laatste geval heeft de Procureur des Konings de bevoegdheid om de ontruiming van het pand te bevelen binnen een termijn van 8 dagen. Tegen het bevel van de Procureur des Konings is verzet mogelijk bij de Vrederechter.

Daarnaast wordt in een nieuw hoofdstuk XVter van het Gerechtelijk Wetboek een duidelijke burgerlijke procedure bij de Vrederechter ingevoegd waarop eigenaars zich kunnen beroepen om krakers snel uitgezet te krijgen.

Door deze wet wordt meer rechtszekerheid geboden aan eigenaars die geconfronteerd worden met krakers in hun (al dan niet bewoonde) gebouwen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Ciska Servais en Philippe Van Wesemael.

DON'T BE TRAPPED BY DOGMA. DON'T LET THE NOISE OF OTHERS' OPINION DROWN OUT YOUR INNER VOICE. AND MOST IMPORTANT, HAVE THE COURAGE TO FOLLOW YOUR HEART AND INTUITION.
Steve Jobs
WET DIE KRAKEN STRAFBAAR MAAKT GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Op 6 november 2017 werd de wet die kraken strafbaar maakt, voluit de “Wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed”, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

10 dagen later, op 16 november 2017, trad de Wet in werking.

Door deze wet is het bezetten van een door een ander bewoond huis en daarin verblijven zonder toestemming van de bewoners strafbaar geworden. Ook een niet-bewoond huis bezetten is strafbaar wanneer klacht wordt ingediend door de eigenaar.

In dat laatste geval heeft de Procureur des Konings de bevoegdheid om de ontruiming van het pand te bevelen binnen een termijn van 8 dagen. Tegen het bevel van de Procureur des Konings is verzet mogelijk bij de Vrederechter.

Daarnaast wordt in een nieuw hoofdstuk XVter van het Gerechtelijk Wetboek een duidelijke burgerlijke procedure bij de Vrederechter ingevoegd waarop eigenaars zich kunnen beroepen om krakers snel uitgezet te krijgen.

Door deze wet wordt meer rechtszekerheid geboden aan eigenaars die geconfronteerd worden met krakers in hun (al dan niet bewoonde) gebouwen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Ciska Servais en Philippe Van Wesemael.