COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

PUBLICATIE VAN KB PLAATSING SPECIALE SECTOREN EN KB PLAATSING CONCESSIEOVEREENKOMSTEN IS EEN FEIT

3.7.2017

In het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017 werd het KB plaatsing speciale sectoren gepubliceerd. Eén week later, in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2017, volgde ook het KB plaatsing concessieovereenkomsten.

Beide besluiten treden grotendeels in werking op 30 juni 2017, en beogen een vrij ingrijpende omvorming van de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Op dezelfde datum treden ook de nieuwe Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het KB plaatsing klassieke sectoren, de wetswijzigingen aan de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en de wetswijzigingen aan het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en voor concessies voor openbare werken in werking, zodat het volledig regelgevend pakket inzake overheidsopdrachten op heden aangepast is aan de laatste Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ciska Servais (cs@astrealaw.be) of Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).

 

PUBLICATIE VAN KB PLAATSING SPECIALE SECTOREN EN KB PLAATSING CONCESSIEOVEREENKOMSTEN IS EEN FEIT

In het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017 werd het KB plaatsing speciale sectoren gepubliceerd. Eén week later, in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2017, volgde ook het KB plaatsing concessieovereenkomsten.

Beide besluiten treden grotendeels in werking op 30 juni 2017, en beogen een vrij ingrijpende omvorming van de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Op dezelfde datum treden ook de nieuwe Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het KB plaatsing klassieke sectoren, de wetswijzigingen aan de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en de wetswijzigingen aan het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en voor concessies voor openbare werken in werking, zodat het volledig regelgevend pakket inzake overheidsopdrachten op heden aangepast is aan de laatste Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ciska Servais (cs@astrealaw.be) of Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).