COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

INVOERING OPTIONEEL STELSEL BTW OP ONROERENDE VERHUUR

10.8.2017

Ten gevolge van het zogeheten ‘zomerakkoord’ binnen de federale regering van eind juli zullen een heel aantal fiscale hervormingen worden doorgevoerd. Het gros van de fiscale maatregelen heeft betrekking op de vennootschapsbelasting. Maar ook inzake onroerende verhuur is een belangrijke wijziging op til.

Vanaf 1 januari 2018 zou het immers mogelijk worden om in nieuw afgesloten huurovereenkomsten met handelaars te voorzien dat de huurprijs aan BTW onderworpen wordt. Het stelsel is optioneel, en zal enkel van toepassing zijn op nieuwe huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2018 in werking treden. De regeling kan dus niet toepasselijk worden verklaard op reeds lopende huurovereenkomsten.

Deze regeling heeft tot gevolg dat de verhuurder in de mogelijkheid is om de door hem betaalde BTW op bv. de oprichting van het gebouw te recupereren.

De Belgische overheid wenst op die manier de Belgische markt aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven en projectontwikkelaars. Voor de huurder zou de regeling ook geen nefaste gevolgen hebben aangezien de huurder-handelaar op zijn beurt de BTW die hij betaalt op de huurprijs kan compenseren met de door hem geïnde BTW op de verkoop van goederen/diensten.

Het is nu nog wachten op de concrete verdere uitwerking van deze maatregel in wetgevende teksten.

INVOERING OPTIONEEL STELSEL BTW OP ONROERENDE VERHUUR

Ten gevolge van het zogeheten ‘zomerakkoord’ binnen de federale regering van eind juli zullen een heel aantal fiscale hervormingen worden doorgevoerd. Het gros van de fiscale maatregelen heeft betrekking op de vennootschapsbelasting. Maar ook inzake onroerende verhuur is een belangrijke wijziging op til.

Vanaf 1 januari 2018 zou het immers mogelijk worden om in nieuw afgesloten huurovereenkomsten met handelaars te voorzien dat de huurprijs aan BTW onderworpen wordt. Het stelsel is optioneel, en zal enkel van toepassing zijn op nieuwe huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2018 in werking treden. De regeling kan dus niet toepasselijk worden verklaard op reeds lopende huurovereenkomsten.

Deze regeling heeft tot gevolg dat de verhuurder in de mogelijkheid is om de door hem betaalde BTW op bv. de oprichting van het gebouw te recupereren.

De Belgische overheid wenst op die manier de Belgische markt aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven en projectontwikkelaars. Voor de huurder zou de regeling ook geen nefaste gevolgen hebben aangezien de huurder-handelaar op zijn beurt de BTW die hij betaalt op de huurprijs kan compenseren met de door hem geïnde BTW op de verkoop van goederen/diensten.

Het is nu nog wachten op de concrete verdere uitwerking van deze maatregel in wetgevende teksten.