COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

IMPACT CORONAVIRUS OP UW COMMERCIëLE RELATIES

19.3.2020

De wereldwijde uitbraak van het Coronavirus zal op vele commerciële relaties en sectoren een nooit geziene impact hebben. Contractspartijen zullen zich in situaties bevinden waarbij het, tijdelijk of definitief, onmogelijk wordt om hun prestaties onder een contract nog uit te voeren. De gevolgen van deze wereldwijde crisis gelden zowel voor de situaties waarbij u aan de verkoperszijde staat, als wanneer u aan de koperszijde staat. Het recht dat het commercieel handelen in de samenleving ordent en structureert dient hierop dan ook een antwoord te bieden.

De centrale vraag die nu terecht wordt gesteld: kan het Coronavirus ingeroepen worden als overmacht?

Het antwoord hierop is niet eenzijdig en zal voor elke contractuele relatie en sector verschillend zijn. In wat volgt worden in een notendop de belangrijkste aandachtspunten van de impact van het Coronavirus op commerciële contracten weergegeven. Verder kaarten wij enkele “best practices” aan die het risico van uw “business disruption” helpen analyseren teneinde uw “business continuity” te beveiligen, wat het tweede hoofdstuk van de impact van het Coronavirus zal worden.

Lees hier onze memo Impact Coronavirus op uw Commerciële Relaties (Part 1: Business Disruption).

IMPACT CORONAVIRUS OP UW COMMERCIËLE RELATIES

De wereldwijde uitbraak van het Coronavirus zal op vele commerciële relaties en sectoren een nooit geziene impact hebben. Contractspartijen zullen zich in situaties bevinden waarbij het, tijdelijk of definitief, onmogelijk wordt om hun prestaties onder een contract nog uit te voeren. De gevolgen van deze wereldwijde crisis gelden zowel voor de situaties waarbij u aan de verkoperszijde staat, als wanneer u aan de koperszijde staat. Het recht dat het commercieel handelen in de samenleving ordent en structureert dient hierop dan ook een antwoord te bieden.

De centrale vraag die nu terecht wordt gesteld: kan het Coronavirus ingeroepen worden als overmacht?

Het antwoord hierop is niet eenzijdig en zal voor elke contractuele relatie en sector verschillend zijn. In wat volgt worden in een notendop de belangrijkste aandachtspunten van de impact van het Coronavirus op commerciële contracten weergegeven. Verder kaarten wij enkele “best practices” aan die het risico van uw “business disruption” helpen analyseren teneinde uw “business continuity” te beveiligen, wat het tweede hoofdstuk van de impact van het Coronavirus zal worden.

Lees hier onze memo Impact Coronavirus op uw Commerciële Relaties (Part 1: Business Disruption).