COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

DE NIEUWE OMZENDBRIEF VAN MINISTER SCHAUVLIEGE: DE BOSKAART BIS?

27.7.2017

De storm van de boskaart is nog maar pas gaan liggen of Minister SCHAUVLIEGE heeft opnieuw toegeslagen.

Op 7 juli 2017 werd immers de nieuwe omzendbrief “een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en onbebouwde gebieden” van Joke SCHAUVLIEGE meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

De omzendbrief beoogt een differentiatie tussen bebouwde en onbebouwde gebieden in het ruimtelijk beleid. Bebouwde gebieden vallen samen met de stedelijke gebieden, geselecteerde kernen en overige woonconcentraties en de bedrijventerreinen. Alle gebieden gelegen buiten de bebouwde gebieden worden als onbebouwd beschouwd.

De omzendbrief voorziet in een aantal maatregelen voor bebouwde gebieden:

  • Er worden geen behoefte- of voorzieningsstudies (meer) geëist, voor zover die studies niet opgelegd worden in de regelgeving;
  • Er wordt een regelluw kader gehanteerd voor handelingen van algemeen belang.

Voor onbebouwde gebieden:

  • Een grondig onderbouwde behoefte- en voorzieningenstudie bij nieuwe ontwikkelingen voor bijkomende woon- of werkfuncties wordt vereist;
  • Er wordt een strikte interpretatie aangenomen van de regelgeving i.v.m. zonevreemde constructies en functies;
  • Een gedegen natuurtoets zal moeten worden uitgevoerd.

Deze maatregelen zullen uiteraard een grote impact hebben bij de beoordeling van vergunningsaanvragen en planningsinitiatieven door de bevoegde overheden. Wij stellen ons echter ernstige vragen bij de decretale grondslag om deze principes in te voegen. Deze omzendbrief zal duidelijk het onderwerp vormen van vele discussies…

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ciska Servais (cs@astrealaw.be) of Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).

DE NIEUWE OMZENDBRIEF VAN MINISTER SCHAUVLIEGE: DE BOSKAART BIS?

De storm van de boskaart is nog maar pas gaan liggen of Minister SCHAUVLIEGE heeft opnieuw toegeslagen.

Op 7 juli 2017 werd immers de nieuwe omzendbrief “een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en onbebouwde gebieden” van Joke SCHAUVLIEGE meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

De omzendbrief beoogt een differentiatie tussen bebouwde en onbebouwde gebieden in het ruimtelijk beleid. Bebouwde gebieden vallen samen met de stedelijke gebieden, geselecteerde kernen en overige woonconcentraties en de bedrijventerreinen. Alle gebieden gelegen buiten de bebouwde gebieden worden als onbebouwd beschouwd.

De omzendbrief voorziet in een aantal maatregelen voor bebouwde gebieden:

  • Er worden geen behoefte- of voorzieningsstudies (meer) geëist, voor zover die studies niet opgelegd worden in de regelgeving;
  • Er wordt een regelluw kader gehanteerd voor handelingen van algemeen belang.

Voor onbebouwde gebieden:

  • Een grondig onderbouwde behoefte- en voorzieningenstudie bij nieuwe ontwikkelingen voor bijkomende woon- of werkfuncties wordt vereist;
  • Er wordt een strikte interpretatie aangenomen van de regelgeving i.v.m. zonevreemde constructies en functies;
  • Een gedegen natuurtoets zal moeten worden uitgevoerd.

Deze maatregelen zullen uiteraard een grote impact hebben bij de beoordeling van vergunningsaanvragen en planningsinitiatieven door de bevoegde overheden. Wij stellen ons echter ernstige vragen bij de decretale grondslag om deze principes in te voegen. Deze omzendbrief zal duidelijk het onderwerp vormen van vele discussies…

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ciska Servais (cs@astrealaw.be) of Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).