COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

ZOALS DE KLOK OP ZEE TIKT, TIKT ZE NERGENS

HET PROBLEEM

Bij een brand op een schip gingen maar liefst 150 voertuigen in vlammen op. Geraamde schade: 12 miljoen euro. Om zekerheden te bekomen voor die claim, moesten bankgaranties verkregen worden en bovendien had de cliënt hoogdringend een deskundigenverslag nodig aangaande de oorzaken van de brand en de omstandigheden aan boord. Dankzij haar maritieme expertise kreeg Astrea de zaak toegewezen.

DE OPLOSSING

Astrea bekwam in een recordtijd een beschikking om beslag te leggen op het schip. De bemanning weigerde echter de toegang aan boord aan de aangestelde deskundige . Astrea vroeg meteen een nieuwe beschikking om de eerste beschikking te doen naleven en verzekerde zich van een flinke stok achter de deur: het kantoor bekwam een dwangsom van 100.000 euro per uur dat de toegang werd geweigerd. De deskundige werd prompt aan boord gelaten en de bankgaranties volgden kort daarop.

HET PROBLEEM

Bij een brand op een schip gingen maar liefst 150 voertuigen in vlammen op. Geraamde schade: 12 miljoen euro. Om zekerheden te bekomen voor die claim, moesten bankgaranties verkregen worden en bovendien had de cliënt hoogdringend een deskundigenverslag nodig aangaande de oorzaken van de brand en de omstandigheden aan boord. Dankzij haar maritieme expertise kreeg Astrea de zaak toegewezen.

DE OPLOSSING

Astrea bekwam in een recordtijd een beschikking om beslag te leggen op het schip. De bemanning weigerde echter de toegang aan boord aan de aangestelde deskundige . Astrea vroeg meteen een nieuwe beschikking om de eerste beschikking te doen naleven en verzekerde zich van een flinke stok achter de deur: het kantoor bekwam een dwangsom van 100.000 euro per uur dat de toegang werd geweigerd. De deskundige werd prompt aan boord gelaten en de bankgaranties volgden kort daarop.