COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

GEEN BELASTING DOOR NALATIGHEID FISCUS

HET PROBLEEM

Belastingplichtigen waren gehuwd in het buitenland. Ondanks de uitdrukkelijke vermelding hiervan in hun aangifte (van het jaar volgend op hun huwelijk), werd een afzonderlijke aanslag gevestigd. Aangezien er nog andere zaken verkeerd waren gelopen in de taxatie, dienden zij een bezwaar in tegen de aanslag. Door het uitblijven van een beslissing over het bezwaar, vroegen de echtgenoten advies aan Astrea.

DE OPLOSSING

Uit het dossier bleek dat de belastingadministratie niet alle procedureregels had gerespecteerd. Zo hadden ze o.a. geen bericht van wijziging verzonden. Door het uitblijven van een directoriale beslissing, adviseerden wij om onmiddellijk een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Deze kon niet anders dan vaststellen dat de aanslag nietig was. Hierdoor was voor dat jaar geen personenbelasting verschuldigd en dienden ook de reeds geïnde belastingen (incl. bedrijfsvoorheffing) én een moratoriuminterest te worden terugbetaald! Cliënten waren uiteraard zeer tevreden.

HET PROBLEEM

Belastingplichtigen waren gehuwd in het buitenland. Ondanks de uitdrukkelijke vermelding hiervan in hun aangifte (van het jaar volgend op hun huwelijk), werd een afzonderlijke aanslag gevestigd. Aangezien er nog andere zaken verkeerd waren gelopen in de taxatie, dienden zij een bezwaar in tegen de aanslag. Door het uitblijven van een beslissing over het bezwaar, vroegen de echtgenoten advies aan Astrea.

DE OPLOSSING

Uit het dossier bleek dat de belastingadministratie niet alle procedureregels had gerespecteerd. Zo hadden ze o.a. geen bericht van wijziging verzonden. Door het uitblijven van een directoriale beslissing, adviseerden wij om onmiddellijk een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Deze kon niet anders dan vaststellen dat de aanslag nietig was. Hierdoor was voor dat jaar geen personenbelasting verschuldigd en dienden ook de reeds geïnde belastingen (incl. bedrijfsvoorheffing) én een moratoriuminterest te worden terugbetaald! Cliënten waren uiteraard zeer tevreden.