COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

TWEE BEDRIJVEN DIE EEN BTW-EENHEID VORMEN GAAN SAMEN IN EEN GERECHTELIJKE REORGANISATIE

HET PROBLEEM

Twee nauw verbonden bedrijven die samen een BTW-eenheid vormen, zitten in financiële moeilijkheden en wensen beiden een WCO-procedure aan te gaan. Dit wierp een aantal praktische vragen op: moeten er twee WCO-verzoekschriften worden ingediend of volstaat 1 voor beide vennootschappen? Wat met de BTW-schuld waarvoor beide vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn?

DE OPLOSSING

Astrea heeft twee WCO-verzoekschriften ingediend waardoor er twee parallele WCO-procedures ontstonden. Beide vennootschappen moeten aan de voorwaarden voor de opschorting voldoen en moeten aparte reorganisatieplannen opmaken. De BTW-schuld in de opschorting blijft hoofdelijk verhaalbaar, maar diende per vennootschap te worden opgesplitst, opdat de BTW voor een correct bedrag kon stemmen over het reorganisatieplan.

HET PROBLEEM

Twee nauw verbonden bedrijven die samen een BTW-eenheid vormen, zitten in financiële moeilijkheden en wensen beiden een WCO-procedure aan te gaan. Dit wierp een aantal praktische vragen op: moeten er twee WCO-verzoekschriften worden ingediend of volstaat 1 voor beide vennootschappen? Wat met de BTW-schuld waarvoor beide vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn?

DE OPLOSSING

Astrea heeft twee WCO-verzoekschriften ingediend waardoor er twee parallele WCO-procedures ontstonden. Beide vennootschappen moeten aan de voorwaarden voor de opschorting voldoen en moeten aparte reorganisatieplannen opmaken. De BTW-schuld in de opschorting blijft hoofdelijk verhaalbaar, maar diende per vennootschap te worden opgesplitst, opdat de BTW voor een correct bedrag kon stemmen over het reorganisatieplan.