COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

ASTREA LAAT ER NOOIT GRAS OVER GROEIEN

HET PROBLEEM

Een gemeente gaf een aannemer de opdracht om een bestaande kunstgrasinfrastructuur te renoveren en uit te breiden. Maar een concurrent betwistte de gunning van deze overheidsopdracht. Volgens de concurrent zou de aannemer niet ingeschreven hebben met het door het bestek vereiste kunstgrastapijt. Hij startte daarom een procedure voor de Raad van State. De aannemer vroeg Astrea om hulp.

DE OPLOSSING

Deze zaak was uitzonderlijk technisch. Astrea moest dus blijk geven van meer dan alleen kennis van de relevante wetgeving inzake overheidsopdrachten. Ook een grondige kennis van de sector en van de internationale kwaliteitsvereisten voor kunstgras waren primordiaal om deze zaak te winnen. Astrea werkte zich in sneltempo in de sector in en slaagde er dankzij deze kennis in om de Raad van State te overtuigen om de aannemer vrij te spreken.

HET PROBLEEM

Een gemeente gaf een aannemer de opdracht om een bestaande kunstgrasinfrastructuur te renoveren en uit te breiden. Maar een concurrent betwistte de gunning van deze overheidsopdracht. Volgens de concurrent zou de aannemer niet ingeschreven hebben met het door het bestek vereiste kunstgrastapijt. Hij startte daarom een procedure voor de Raad van State. De aannemer vroeg Astrea om hulp.

DE OPLOSSING

Deze zaak was uitzonderlijk technisch. Astrea moest dus blijk geven van meer dan alleen kennis van de relevante wetgeving inzake overheidsopdrachten. Ook een grondige kennis van de sector en van de internationale kwaliteitsvereisten voor kunstgras waren primordiaal om deze zaak te winnen. Astrea werkte zich in sneltempo in de sector in en slaagde er dankzij deze kennis in om de Raad van State te overtuigen om de aannemer vrij te spreken.