COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website (de “Site”) behoort toe aan Astrea CV, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug,6, 2600 Berchem (“Astrea”). Het gebruik van de Site is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze Site, aanvaarden de gebruikers:

  • Deze gebruiksvoorwaarden;
  • De verwerking door Astrea van persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring.

 

Inhoud van deze Site

 

De informatie die op of via deze Site beschikbaar wordt gemaakt is algemeen van aard en louter informatief. Deze informatie is in geen geval bedoeld als juridisch advies, klantenwerving of dienstenaanbod. Wanneer u juridisch advies wenst, raadt Astrea u aan contact op te nemen met een van onze advocaten, die u persoonlijk zal adviseren.

 

Astrea doet al het nodige om de inhoud van de Site volledig, correct en up-to-date te houden, maar ondanks die inspanningen kunnen sommige inlichtingen onvolledig, onjuist of verouderd zijn. Astrea geeft geen enkele waarborg omtrent de inhoud van en de informatie op de Site.

 

Astrea zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het gebrekkig functioneren van de Site als gevolg van technische mankementen, virussen of onderhoudswerkzaamheden. Evenmin is Astrea aansprakelijk voor om het even welke schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze Site of uit manipulatie van de Site door derden.

 

Tot slot wijst Astrea elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden waarnaar de bezoekers van de Site zouden worden verwezen. Deze websites van derden en de inhoud ervan vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de auteur(s) ervan. Links naar dergelijk websites zijn enkel bedoeld als aanvulling op informatie die via de Site wordt medegedeeld.

 

Relatie advocaat-cliënt

 

Het doorgeven en/of ontvangen van informatie via deze Site, heeft niet als gevolg dat u een cliënt van Astrea bent of wordt. Om cliënt te worden, dient u contact op te nemen met Astrea of met een van zijn advocaten. De diensten van Astrea worden verleend op basis van onze Algemene Voorwaarden

 

Intellectueel eigendomsrecht

 

Astrea is eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op de Site en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logo’s en teksten). Door onze Site te bezoeken, verwerft u geen van deze rechten. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Astrea mag de inhoud van de Site niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd. De toestemming die zou worden verleend voor de reproductie van een deel of het geheel van de inhoud van de Site voor individueel gebruik, strekt zich niet uit tot het kopiëren of reproduceren van dit materiaal in eigen werk of publicaties. Elke aanvraag om de inhoud van de Site te gebruiken, dient gericht te worden aan contact@astrealaw.be.

 

Geldend recht en bevoegde rechtbanken

 

Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgisch recht valt en in overeenstemming daarmee moet worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting met betrekking tot deze Site of het gebruik ervan, zijn enkel de Belgische rechtscolleges uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, met uitsluiting van alle andere rechtscolleges.

 

Contact

 

Voor inlichtingen over de Site of de inhoud ervan, gelieve u te wenden tot contact@astrealaw.be.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website (de “Site”) behoort toe aan Astrea CV, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug,6, 2600 Berchem (“Astrea”). Het gebruik van de Site is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze Site, aanvaarden de gebruikers:

  • Deze gebruiksvoorwaarden;
  • De verwerking door Astrea van persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring.

 

Inhoud van deze Site

 

De informatie die op of via deze Site beschikbaar wordt gemaakt is algemeen van aard en louter informatief. Deze informatie is in geen geval bedoeld als juridisch advies, klantenwerving of dienstenaanbod. Wanneer u juridisch advies wenst, raadt Astrea u aan contact op te nemen met een van onze advocaten, die u persoonlijk zal adviseren.

 

Astrea doet al het nodige om de inhoud van de Site volledig, correct en up-to-date te houden, maar ondanks die inspanningen kunnen sommige inlichtingen onvolledig, onjuist of verouderd zijn. Astrea geeft geen enkele waarborg omtrent de inhoud van en de informatie op de Site.

 

Astrea zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het gebrekkig functioneren van de Site als gevolg van technische mankementen, virussen of onderhoudswerkzaamheden. Evenmin is Astrea aansprakelijk voor om het even welke schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze Site of uit manipulatie van de Site door derden.

 

Tot slot wijst Astrea elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden waarnaar de bezoekers van de Site zouden worden verwezen. Deze websites van derden en de inhoud ervan vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de auteur(s) ervan. Links naar dergelijk websites zijn enkel bedoeld als aanvulling op informatie die via de Site wordt medegedeeld.

 

Relatie advocaat-cliënt

 

Het doorgeven en/of ontvangen van informatie via deze Site, heeft niet als gevolg dat u een cliënt van Astrea bent of wordt. Om cliënt te worden, dient u contact op te nemen met Astrea of met een van zijn advocaten. De diensten van Astrea worden verleend op basis van onze Algemene Voorwaarden

 

Intellectueel eigendomsrecht

 

Astrea is eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op de Site en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logo’s en teksten). Door onze Site te bezoeken, verwerft u geen van deze rechten. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Astrea mag de inhoud van de Site niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd. De toestemming die zou worden verleend voor de reproductie van een deel of het geheel van de inhoud van de Site voor individueel gebruik, strekt zich niet uit tot het kopiëren of reproduceren van dit materiaal in eigen werk of publicaties. Elke aanvraag om de inhoud van de Site te gebruiken, dient gericht te worden aan contact@astrealaw.be.

 

Geldend recht en bevoegde rechtbanken

 

Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgisch recht valt en in overeenstemming daarmee moet worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting met betrekking tot deze Site of het gebruik ervan, zijn enkel de Belgische rechtscolleges uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, met uitsluiting van alle andere rechtscolleges.

 

Contact

 

Voor inlichtingen over de Site of de inhoud ervan, gelieve u te wenden tot contact@astrealaw.be.