COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

PRIVACYVERKLARING

De verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Astrea CV, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug,6, 2600 Antwerpen.

De gegevensverwerking en het doel ervan
Astrea is bezorgd om de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring bevat een uiteenzetting van ons privacybeleid met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze internetsite www.astrealaw.be (de 'Site').

Astrea verzamelt geen persoonsgegevens van u via de Site. De enige voor ons toegankelijke gegevens zijn degene die u vrijwillig meedeelt: ofwel door het sturen van een e-mail, ofwel via de contactpagina, ofwel via de aanwervingsrubriek.

De informatie die u verstrekt wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese privacywetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:

  1. het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
  2. contact nemen in het kader van een selectie‑ en aanwervingsprocedure;
  3. de mogelijkheid om u op de hoogte te houden van interessante gebeurtenissen bij Astrea en van juridische nieuwigheden die u kunnen interesseren;
  4. de mogelijkheid om de Site en de inhoud ervan op de voor u en uw computer meest doelmatige wijze aan te brengen; en
  5. het in acht nemen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die wij moeten naleven (ook inzake preventie en de strijd tegen het witwassen van geld).

Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u Astrea toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren.

De Site verzamelt eveneens gegevens die worden verzonden door uw internetbrowser. Deze informatie blijft anoniem en wordt enkel gebruikt (i) voor analytische en administratieve doeleinden en (ii) om de werking van onze Site te verbeteren.

De bewaringsduur van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken. Wanneer er een contractuele relatie bestaat tussen Astrea en uzelf, worden uw gegevens bewaard tijdens heel de duur van de contractuele relatie en tot vijf jaar na het beëindigen ervan. U kunt zich op ieder ogenblik uitschrijven voor de diensten waarvoor u zich ingeschreven hebt.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven
Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden, tenzij om aan een door de wet opgelegde verplichting te voldoen.

Cookies
Astrea gebruikt “cookies” wanneer u onze Site bezoekt. Een “cookie” is informatie die via de internet-server naar uw internetbrowser wordt verstuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het voor ons mogelijk om uw computer te herkennen wanneer u deze opnieuw gebruikt om onze Site te bezoeken. Op die manier laten zij ons toe om onze Site voor u gebruiksvriendelijker te maken en u een meer gepersonaliseerde service te bieden. U kan beslissen om het gebruik van cookies te weigeren indien uw internetbrowser deze optie voorziet, maar een dergelijke weigering kan mogelijk gevolgen hebben voor het gebruik dat u van onze Site en van bepaalde toepassingen op onze Site kan maken.

Uw rechten
U hebt het recht uw gegevens in te kijken en ze desgevallend te corrigeren of aan te vullen. U mag zich ook steeds gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Gelieve in dit verband uw geschreven, gedateerd en ondertekend verzet door te sturen naar contact@astrealaw.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

Wijziging van het privacybeleid
Astrea behoudt zich het recht voor het huidige privacybeleid te wijzigen om zich te schikken naar de geldende wetgeving op de bescherming van het privéleven.

DON'T BE TRAPPED BY DOGMA. DON'T LET THE NOISE OF OTHERS' OPINION DROWN OUT YOUR INNER VOICE. AND MOST IMPORTANT, HAVE THE COURAGE TO FOLLOW YOUR HEART AND INTUITION.
Steve Jobs
PRIVACYVERKLARING

De verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Astrea CV, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug,6, 2600 Antwerpen.

De gegevensverwerking en het doel ervan
Astrea is bezorgd om de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring bevat een uiteenzetting van ons privacybeleid met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze internetsite www.astrealaw.be (de 'Site').

Astrea verzamelt geen persoonsgegevens van u via de Site. De enige voor ons toegankelijke gegevens zijn degene die u vrijwillig meedeelt: ofwel door het sturen van een e-mail, ofwel via de contactpagina, ofwel via de aanwervingsrubriek.

De informatie die u verstrekt wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese privacywetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:

  1. het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
  2. contact nemen in het kader van een selectie‑ en aanwervingsprocedure;
  3. de mogelijkheid om u op de hoogte te houden van interessante gebeurtenissen bij Astrea en van juridische nieuwigheden die u kunnen interesseren;
  4. de mogelijkheid om de Site en de inhoud ervan op de voor u en uw computer meest doelmatige wijze aan te brengen; en
  5. het in acht nemen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die wij moeten naleven (ook inzake preventie en de strijd tegen het witwassen van geld).

Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u Astrea toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren.

De Site verzamelt eveneens gegevens die worden verzonden door uw internetbrowser. Deze informatie blijft anoniem en wordt enkel gebruikt (i) voor analytische en administratieve doeleinden en (ii) om de werking van onze Site te verbeteren.

De bewaringsduur van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken. Wanneer er een contractuele relatie bestaat tussen Astrea en uzelf, worden uw gegevens bewaard tijdens heel de duur van de contractuele relatie en tot vijf jaar na het beëindigen ervan. U kunt zich op ieder ogenblik uitschrijven voor de diensten waarvoor u zich ingeschreven hebt.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven
Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden, tenzij om aan een door de wet opgelegde verplichting te voldoen.

Cookies
Astrea gebruikt “cookies” wanneer u onze Site bezoekt. Een “cookie” is informatie die via de internet-server naar uw internetbrowser wordt verstuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het voor ons mogelijk om uw computer te herkennen wanneer u deze opnieuw gebruikt om onze Site te bezoeken. Op die manier laten zij ons toe om onze Site voor u gebruiksvriendelijker te maken en u een meer gepersonaliseerde service te bieden. U kan beslissen om het gebruik van cookies te weigeren indien uw internetbrowser deze optie voorziet, maar een dergelijke weigering kan mogelijk gevolgen hebben voor het gebruik dat u van onze Site en van bepaalde toepassingen op onze Site kan maken.

Uw rechten
U hebt het recht uw gegevens in te kijken en ze desgevallend te corrigeren of aan te vullen. U mag zich ook steeds gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Gelieve in dit verband uw geschreven, gedateerd en ondertekend verzet door te sturen naar contact@astrealaw.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

Wijziging van het privacybeleid
Astrea behoudt zich het recht voor het huidige privacybeleid te wijzigen om zich te schikken naar de geldende wetgeving op de bescherming van het privéleven.