COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

ALGEMENE VOORWAARDEN

Astrea CV - v.2014

 1. Astrea CV is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Antwerpen en met ondernemingsnummer 0885.184.584 RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen (Astrea).
 2. Op de diensten verleend door Astrea zijn geen andere dan deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Astrea is de enige contracterende partij met de cliënt. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd en alle diensten worden uitsluitend verleend door Astrea, ongeacht welke advocaat bij Astrea hiertoe opdracht heeft gekregen. Vennoten, advocaten en/of medewerkers, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, die op enigerlei wijze verbonden zijn met Astrea en die betrokken zijn bij de dienstverlening door of namens Astrea, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Astrea is niet aansprakelijk voor diensten, handelen en/of nalaten door derden die in overleg met de cliënt bij de dienstverlening zijn betrokken en die niet onder de naam Astrea werken (bijv. gerechtsdeurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren, notarissen, enz.).
 4. Astrea en haar advocaten respecteren de deontologische regels van de Orde van Advocaten waar ze zijn ingeschreven, in het bijzonder de principes van onafhankelijkheid, partijdigheid en geheimhouding.
 5. Voor elektronische communicatie met Astrea en eventuele defecten, schade of virussen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 6. Ereloonstaten worden regelmatig opgemaakt na het verrichten van prestaties, met een gedetailleerde omschrijving van de prestaties voor het aangerekende totaalbedrag. Ereloonstaten zijn contant betaalbaar. Provisies voor toekomstige prestaties kunnen worden gevraagd. Ereloonstaten zijn door de cliënt verschuldigd ook als deze een derde-betaler aanduidt.
 7. Interne kosten zijn een vast percentage van het ereloon en worden net als externe kosten afzonderlijk doorberekend.
 8. Erelonen en kosten zijn exclusief btw.
 9. Astrea behoudt zich voor om bij niet-betaling binnen de 30 dagen na de verzenddatum intrest aan te rekenen conform de wet en mag na eenvoudige kennisgeving haar prestaties tot volledige betaling opschorten.
 10. De beroepsaansprakelijkheid van Astrea is beperkt tot de limiet van de dekking verleend door de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten (thans 1.250.000 EUR) en de supplementaire aansprakelijkheidsverzekering van Astrea (thans 28.750.000 EUR).
 11. Alleen Belgisch recht met inbegrip van de regels van de lokale Orde van Advocaten is van toepassing.  Geschillen die niet door de Orde van Advocaten kunnen worden beslecht, worden uitsluitend voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen gebracht.
ALGEMENE VOORWAARDEN

Astrea CV - v.2014

 1. Astrea CV is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Antwerpen en met ondernemingsnummer 0885.184.584 RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen (Astrea).
 2. Op de diensten verleend door Astrea zijn geen andere dan deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Astrea is de enige contracterende partij met de cliënt. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd en alle diensten worden uitsluitend verleend door Astrea, ongeacht welke advocaat bij Astrea hiertoe opdracht heeft gekregen. Vennoten, advocaten en/of medewerkers, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, die op enigerlei wijze verbonden zijn met Astrea en die betrokken zijn bij de dienstverlening door of namens Astrea, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Astrea is niet aansprakelijk voor diensten, handelen en/of nalaten door derden die in overleg met de cliënt bij de dienstverlening zijn betrokken en die niet onder de naam Astrea werken (bijv. gerechtsdeurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren, notarissen, enz.).
 4. Astrea en haar advocaten respecteren de deontologische regels van de Orde van Advocaten waar ze zijn ingeschreven, in het bijzonder de principes van onafhankelijkheid, partijdigheid en geheimhouding.
 5. Voor elektronische communicatie met Astrea en eventuele defecten, schade of virussen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 6. Ereloonstaten worden regelmatig opgemaakt na het verrichten van prestaties, met een gedetailleerde omschrijving van de prestaties voor het aangerekende totaalbedrag. Ereloonstaten zijn contant betaalbaar. Provisies voor toekomstige prestaties kunnen worden gevraagd. Ereloonstaten zijn door de cliënt verschuldigd ook als deze een derde-betaler aanduidt.
 7. Interne kosten zijn een vast percentage van het ereloon en worden net als externe kosten afzonderlijk doorberekend.
 8. Erelonen en kosten zijn exclusief btw.
 9. Astrea behoudt zich voor om bij niet-betaling binnen de 30 dagen na de verzenddatum intrest aan te rekenen conform de wet en mag na eenvoudige kennisgeving haar prestaties tot volledige betaling opschorten.
 10. De beroepsaansprakelijkheid van Astrea is beperkt tot de limiet van de dekking verleend door de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten (thans 1.250.000 EUR) en de supplementaire aansprakelijkheidsverzekering van Astrea (thans 28.750.000 EUR).
 11. Alleen Belgisch recht met inbegrip van de regels van de lokale Orde van Advocaten is van toepassing.  Geschillen die niet door de Orde van Advocaten kunnen worden beslecht, worden uitsluitend voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen gebracht.