COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

LOGISTIEKE DIENSTVERLENINGSCONTRACTEN

Astrea’s advocaten stellen contracten op maat op voor logistieke dienstverleners en voor bevrachters.

Veel bedrijven kopen hun logistieke dienstverlening in onder hun eigen raamvoorwaarden. Ook voor hen stellen we in overleg de raamcontracten op en passen zo nodig de zogenaamde “operationele manuals” aan. We zorgen voor meetbare 'service level agreements (SLA)' die van het contract een efficiënt management tool maken. Zo worden uw magazijnen en pakhuizen gerund volgens uw 'supply chain model'.

Voor logistieke dienstverleners verzorgen we alle soorten contracten, gaande van algemene voorwaarden, vervoers- of “warehousing”contracten tot specifieke projectcontracten.

We verlenen advies over de juridische vragen die deze contracten oproepen. Als een managementprobleem tot een geschil uitgroeit, staan we onze cliënten bij en verdedigen hun belangen, zo nodig voor een bemiddelaar, de rechtbank of een arbitraal college.