COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

TRANSPORT & LOGISTICS

ZEE- EN TRANSPORTRECHT

Astrea adviseert binnen- en buitenlandse ondernemingen op het gebied van het zee- en transportrecht. Onze dienstverlening richt zich zowel op ladingbelanghebbenden als scheepsbelangen, net als op de tussenpersonen zoals expediteurs en stuwadoors.

We hebben een grote expertise opgebouwd in onder meer ladingschadedossiers, aanvaring en averijgrosse, scheepshuur, beslag op zeeschepen en maritieme expertises. Onze dienstverlening omhelst zowel advisering als geschillenbeslechting voor de rechtbanken. 

Meerdere advocaten binnen Astrea zijn specifiek opgeleid in het maritiem recht of liepen stage op gespecialiseerde buitenlandse advocatenkantoren. Doordat we onze expertise in het transportrecht combineren met onze ervaring in uiteenlopende handelsrechtelijke dossiers kunnen we telkens een precieze aanpak, concreet afgestemd op uw dossier, garanderen. Efficiëntie, bereikbaarheid en flexibiliteit zijn hierbij onze codewoorden.

Ons kantoor beschikt over een groot internationaal netwerk en werkt voor verschillende maritiem- en transportrechtelijke dossiers samen met gespecialiseerde kantoren in onder meer Londen, Hamburg, Singapore en Hong Kong.

lees meer >

BESLAG OP SCHIP, VRACHT EN LADING

Als tweede haven van Europa leggen de meeste internationale rederijen geregeld in Antwerpen aan. Ook andere zeehavens als Gent, Zeebrugge en Oostende worden gebruikt door internationale rederijen.  Via een beslag op zeeschip is het mogelijk om voor de meeste vorderingen die zich in de maritieme sfeer bevinden zekerheid te verkrijgen. Ook beslag op lading en/of bunkers kan in een dergelijk geval soelaas bieden. Ons kantoor staat op zeer regelmatige basis nationale en internationale opdrachtgevers bij om dit soort beslag in goede banen te leiden.

Ook omgekeerd doen scheepseigenaars en bevrachters uit binnen- en buitenland beroep op ons wanneer hun schip geïmmobiliseerd wordt door beslag- of executiemaatregelen.

Gelet op de zeer korte tijd gedurende de welke een schip in de haven verblijft en de complicaties die kunnen optreden wanneer het schip de normale ligtijd in de haven overschrijdt, vereisen deze beslagen de hulp van een gespecialiseerd advocaat die snel en kordaat kan optreden. Astrea garandeert u deze dienstverlening.

lees meer >

LOGISTIEKE DIENSTVERLENINGSCONTRACTEN

Astrea’s advocaten stellen contracten op maat op voor logistieke dienstverleners en voor bevrachters.

Veel bedrijven kopen hun logistieke dienstverlening in onder hun eigen raamvoorwaarden. Ook voor hen stellen we in overleg de raamcontracten op en passen zo nodig de zogenaamde “operationele manuals” aan. We zorgen voor meetbare 'service level agreements (SLA)' die van het contract een efficiënt management tool maken. Zo worden uw magazijnen en pakhuizen gerund volgens uw 'supply chain model'.

Voor logistieke dienstverleners verzorgen we alle soorten contracten, gaande van algemene voorwaarden, vervoers- of “warehousing”contracten tot specifieke projectcontracten.

We verlenen advies over de juridische vragen die deze contracten oproepen. Als een managementprobleem tot een geschil uitgroeit, staan we onze cliënten bij en verdedigen hun belangen, zo nodig voor een bemiddelaar, de rechtbank of een arbitraal college. 

lees meer >
TRANSPORT & LOGISTICS
ZEE- EN TRANSPORTRECHT

                                Astrea adviseert binnen- en buitenlandse ondernemingen op het gebied van het zee- en transportrecht. Onze dienstverlening richt zich zowel op ladingbelanghebbenden als scheepsbelangen, net als de tussenpersonen zoals expediteurs en stuwadoors.

We hebben een grote expertise opgebouwd in onder meer ladingschadedossiers, aanvaring en averijgrosse, scheepshuur, beslag op zeeschepen en maritieme expertises. Onze dienstverlening omhelst zowel advisering als geschillenbeslechting voor de rechtbanken.

Meerdere advocaten binnen Astrea zijn specifiek opgeleid in het maritiem recht of liepen stage op gespecialiseerde buitenlandse advocatenkantoren. Doordat we onze expertise in het transportrecht combineren met onze ervaring in uiteenlopende handelsrechtelijke dossiers kunnen we telkens een precieze aanpak, concreet afgestemd op uw dossier, garanderen. Efficiëntie, bereikbaarheid en flexibiliteit zijn hierbij onze codewoorden.

Ons kantoor beschikt over een groot internationaal netwerk en werkt voor verschillende maritiem- en transportrechtelijke dossiers samen met gespecialiseerde kantoren in onder meer Londen, Hamburg, Singapore en Hong Kong.

BESLAG OP SCHIP, VRACHT EN LADING

Als tweede haven van Europa leggen de meeste internationale rederijen geregeld in Antwerpen aan. Ook andere zeehavens als Gent, Zeebrugge en Oostende worden gebruikt door internationale rederijen.  Via een beslag op zeeschip is het mogelijk om voor de meeste vorderingen die zich in de maritieme sfeer bevinden zekerheid te verkrijgen. Ook beslag op lading en/of bunkers kan in een dergelijk geval soelaas bieden. Ons kantoor staat op zeer regelmatige basis nationale en internationale opdrachtgevers bij om dit soort beslag in goede banen te leiden.

Ook omgekeerd doen scheepseigenaars en bevrachters uit binnen- en buitenland beroep op ons wanneer hun schip geïmmobiliseerd wordt door beslag- of executiemaatregelen.

Gelet op de zeer korte tijd gedurende de welke een schip in de haven verblijft en de complicaties die kunnen optreden wanneer het schip de normale ligtijd in de haven overschrijdt, vereisen deze beslagen de hulp van een gespecialiseerd advocaat die snel en kordaat kan optreden. Astrea garandeert u deze dienstverlening.

LOGISTIEKE DIENSTVERLENINGSCONTRACTEN

Astrea’s advocaten stellen contracten op maat op voor logistieke dienstverleners en voor bevrachters.

Veel bedrijven kopen hun logistieke dienstverlening in onder hun eigen raamvoorwaarden. Ook voor hen stellen we in overleg de raamcontracten op en passen zo nodig de zogenaamde “operationele manuals” aan. We zorgen voor meetbare 'service level agreements (SLA)' die van het contract een efficiënt management tool maken. Zo worden uw magazijnen en pakhuizen gerund volgens uw 'supply chain model'.

Voor logistieke dienstverleners verzorgen we alle soorten contracten, gaande van algemene voorwaarden, vervoers- of “warehousing”contracten tot specifieke projectcontracten.

We verlenen advies over de juridische vragen die deze contracten oproepen. Als een managementprobleem tot een geschil uitgroeit, staan we onze cliënten bij en verdedigen hun belangen, zo nodig voor een bemiddelaar, de rechtbank of een arbitraal college.