COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELZIJN OP HET WERK

Gezien het toenemend risico om collectief als werkgever of individueel als bestuurder of zaakvoerder aansprakelijk te worden gesteld voor inbreuken op de toepasselijke wetgeving inzake welzijn op het werk vragen onze cliënten ons steeds vaker om hen te adviseren hoe zij de toepasselijke wetgeving moeten naleven en welke acties zij moeten ondernemen.

We voeren audits uit bij onze cliënten die leiden tot een aantal praktische aanbevelingen en helpen hen bij de implementatie van die aanbevelingen bijvoorbeeld door het opstellen van reglementen en beleidsdocumenten of het organiseren van interne trainingen voor het juridisch of HR-gerelateerd personeel van onze cliënten.